Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Архив > Конференции, семинари

2015
 27 ноември

Информационен семинар "Библиотеките - привлекателни центрове за учене през целия живот"

Още

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки"

Още

2014
 15 април

Отворен форум – дискусия "Европеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието"

Още

2013
 8 ноември

Регионална среща “Съвременната библиотека - пространство за иновативни услуги и е-образование”, организирана от Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна и Програма "Глоб@лни библиотеки България"

Още

2013
 3 - 4 септември

Национална конференция с международно участие “Четенето ... от
самото начало”
, по повод 20 години немска читалня

Програма

Фотогалерия

2013
 3 - 4 септември

Форум за местно развитие на тема:
„Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, организиран от Програма „Глобални библиотеки – България”, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград.

Още

2012
  25 - 26 октомври

Регионална тематична среща, организирана от Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна и Програма "Глоб@лни библиотеки България"
Предизвикателството "Глоб@лни библиотеки" – дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност

Още

Фотогалерия

2012
  17 октомври

Национална среща-семинар
"Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие"

Още

Фотогалерия

2012
  3 - 4 октомври

Национална конференция с международно участие
"Библиотеката 4u - библиотеката и младите хора"

Още

2010
  11 май

Кръгла маса на тема "Новости в библиотечната практика"

Гост-лектор: Ели Попова – член на управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация

Фотогалерия

Отзиви от събитието

2010
  26 април

Тридневен семинар "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване" в рамките на програма "Атлантис" между ЕС и САЩ

Лектор: Лилия Рачева-Стратиева - Международен институт за младежка литература и проучване на четенето, Виена

Фотогалерия

Отзиви от събитието

2010
  23 - 24 март

Международна конференция "Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство"

Още

2009
  18 март

Семинар на тема  „Мениджмънт на обществените библиотеки”

На 18 март 2009 г. в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна се проведе семинар на тема "Мениджмънт на обществените библиотеки" – етап от стартиралия през септември 2007 г. проект на Българската библиотечно-информационна асоциация, подкрепен от Британски съвет София.

Още

Лектори бяха Лидия Димитрова – РБ "П. Павлович"- Силистра, Калина Иванова – РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново и Даниела Стефанова от НЧ "Добри Войников" - Шумен.

Приоритетни теми на лекциите в четирите модула бяха съвременните тенденции за развитие и управление на ресурсите в обществените библиотеки, позиционирането им спрямо заинтересованите страни и стратегическото планиране в развитието им. В семинарните и практически занятия взеха участие представители на читалищни библиотеки от Варна, Девня, Аксаково, Дългопол, Каварна, Тервел, Каспичан, Преслав, Кубрат и др. Обсъдени бяха основните принципи на Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки.

Участниците –библиотечни специалисти от североизточна България представиха своите библиотеки, споделиха опита и уменията си да организират и управляват по съвременен начин фондовете си и цялостната дейност на библиотеките. Те посочиха проектите, по които работят и очертаха плановете си за участие в нови проекти. По време на дискусията бе споделен опита на библиотеките в работа с различни партньори и заинтересовани страни – лица, организации, обществени структури. Подчертана бе ролята и значението на планирането в работата на библиотеките, на ползата от статистиката, както и на предлагането на нови услуги, съобразени със съвременните търсения на ползвателите. Участниците в семинара изказаха своето удовлетворение от лекциите и практическите занятия, и си пожелаха да организират още срещи, на които да се обръща такова внимание на проблемите в мениджмънта на малките библиотеки.

Програма

Фотогалерия

Отзиви в медиите

2009
  5 - 6 март

Семинар и уъркшоп на тема  „Модерната младежка библиотека”, съвместна инициатива на:

  • Гьоте институт – България
  • Българска библиотечно-информационна асоциация
  • РБ "Пенчо Славейков" - Варна

Още

Целта на семинара е да представи новите модерни схващания за съвременна младежка библиотека и доколко тя отговаря на търсенията на младежите на възраст 13-19 години във века на интернет. Може ли тази група читатели да бъде привлечена в библиотеката и как проблемите намират решение в Германия. Г-жа Жанете Ахтенбергер ръководи младежката библиотека в Хамбург, г-жа Мартина Райнхолд е ръководител на младежка библиотека в Дрезден. Тези две библиотеки са водещи в Германия и са намерили собствен оригинален подход за привличане на младежите.

Насърчаването на четенето е необходимост, която се дискутира еднакво сериозно в Германия и България. Обществените библиотеки са много активни в предлагането на различни начини за предизвикване на интереса и удоволствието от четенето при децата и юношите. В Германия възникват нови, атрактивни и авангардни юношески библиотеки. Те са мултимедийни и актуалността е важен техен приоритет. Предлагат информация, свързана с образованието и си сътрудничат както с училищата, така и с други институции, обгрижващи младите хора.

Програма

Фотогалерия


2008
  21 май

Немска читалня при РБ "Пенчо Славейков" съвместно с Оксфорд Център организира семинар за преподаватели по английски език на тема “Interactive Grammar”. Бяха представени най-новите учебни системи на Oxford University Press, подходящи при подготовка за матура и Cambridge Exams. На присъстващите беше издаден Certificate of Attendance.
Лектори: Тим Уорд и Милена Костова, Oxford University Press
 

2008
  9 май

В Немска читалня бе проведен тренинг-семинар за преподаватели по немски език “Stationenarbeit in DaF-Unterricht. Niveau A1-B1”
Лектор: Мария Чокел, KulturKontakt, Austria
 

2008
  20-21 март

Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”, под егидата на Министерство на културата и Община Варна.

Фотогалерия

2007
  4 - 6 ноември

От 4 до 6 ноември се състоя семинар с международно участие по проект ABLE (”Американско-български библиотечен обмен”). Гости от САЩ на семинара бяха Боб Андерсън - директор на проекта ABLE и Лора Хамилтън - член на организационния комитет.

Още

Стартът на проекта е даден през ноември 2003 г.  Проектът ABLE  е финансиран от Държавния департамент на САЩ и има за цел на основата на българските традиции в развитието на общeствените библиотеки, да представи и приложи американския опит за библиотеката като модерни, обществени, информационни центрове, които да отговарят на най-широките потребности на гражданите от информация, с помощта на информационните и комуникационни технологии и свободното ползване на Интернет от читателите на библиотеките.
В програмата за гостуването бяха включени срещи и дискусии с библиотечни специалисти по повод изминалите стъпки по проекта, както и визия за бъдещо развитие, разговори с представители на местната власт, запознаване с обекти на културно-историческото наследство в града.

Фотогалерия
Отзиви в пресата и в Интернет 1, 2, 3

2007
  17 октомври

Немска читалня организира представяне на стипендиите, отпускани от Академичната служба за чужденци на Германия /DAAD/ за 2008 г.
Беше предоставена информация как се получава стипендия за един семестър в Германия - за продължаване на образованието и придобиване на степен, за студенти от различни специалности, за университетски преподаватели, за възможностите за придобиване на диплома за магистър с преподаване на английски език.
Лектор: Бетина Венцел, DAAD-лектор в ШУ „Епископ Константин Преславски”
 

2007
 24 септември

В Американска читалня се състоя презентация на тема "Война на културите: различия между американските и европейските ценности", изнесена от Дейвид Сифкин, съветник по въпросите на печата и културата към Посолство на САЩ в България.
Посолството на САЩ в България представи своята работа с училища и библиотеки, показа учебни помагала за изучаване на английски език и за оказване на методическа помощ за учителите.

Фотогалерия

2007
 20 април

Немска читалня организира Семинар на тема: "Tendenzen der gegenwartigen Wortschatzentwicklung im Deutschen".
Лектор: проф. д-р Хелга Тайдге, германистка, гостуващ преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски”
 

2007
 20 април

Немска читалня организира презентация на тема „Кандидатстване в Германия”. Кандидат-студентите се запознаха с възможностите за кандидатстване в Германия и изискванията след влизането ни в Европейския съюз.
Лектор: Бетина Венцел, DAAD-лектор в ШУ „Епископ Константин Преславски”

2007
 12 март

Немска читалня, съвместно с Оксфорд център - България, организираха семинар за преподаватели по немски език на тема „Leistungsmessung der Fertigkeiten Lesen und Schreiben - nach dem Europaeischen Referenzrahmen Niveau B1“
Лектор: Павлина Златева – преподавател в Технически университет – София
 

2007
 12 март

Немска читалня, съвместно с Оксфорд център - България, организираха семинар за преподаватели по немски език от региона на гр. Варна. Бяха представени учебници по немски език за ученици 1-8 клас: Tamburin, Tam- Tam и Planet.
Лектор: Юлия Янева, мултипликатор към Гьоте институт - България
 

2007
 23 март

Немска читалня, съвместно с Гьоте институт - България, организираха презентация на тема: "Креативност в обучението по немски език
Представяне на „Ein Koffer Deutsches”.
Лектор: Спасинка Димитрова, Немски училища ”Ерих Кестнер” гр. София, мултипликатор към Гьоте институт - България
 

2006
 29 - 30 юни

Немска читалня, Оксфорд център и Издателство "Хюбер"- Германия организираха семинар за преподаватели по немски език: "Представяне на най-новите учебни системи по немски език" на издателство "Хюбер", водещо в издаването на учебници и помагала за немски като чужд език.
Лектор: Юлия Янева
 

2006
 21 - 22 юни

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна в партньорство
с Регионален Експертно-консултантски  информационен център “Читалища” проведе в залите на библиотеката на ул. 'Ген. Паренсов' No 3 два еднодневни практикума  за библиотекари на тема "Съвременни принципи в организацията и дейността на малките обществени библиотеки".
Практикумите бяха ориентирани към библиотекари без библиотечна квалификация в читалищни библиотеки в малки населени места и имаха за цел да стандартизират работата на колегите в малките библиотеки  и да подпомогнат  с методически насоки качественото информационно обслужване на читателите  извън по-големите общински центрове.

Фотогалерия

2006
 8 май

Немска читалня, Оксфорд център и Издателство "Хюбер"- Германия организираха семинар за преподаватели по немски език: "Представяне на най-новите учебни системи по немски език" на издателство "Хюбер", водещо в издаването на учебници и помагала за немски като чужд език.
Лектор: Вернер Бьонцли - Мюнхен
 

2006
 1 март

Немска читалня и Оксфорд център – гр. Варна
организираха методически семинар за преподаватели по немски език: "Menschen und Reisen in den Lehrwerken von Huber Verlag".
Лектор: ст. ас. Албена Иванова
 

Нагоре

2005
 На 4 ноември

в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна се проведе семинар-обучение на информационния хост Ovid Technologies, където бе представена базата данни INSPEC, съдържаща информация в областта на техническите науки и граничните им области. На семинара присъстваха библиотечни и информационни специалисти, както и активни потребители на електронна информация (преподаватели и студенти от университетите в града).

Снимки от семинара

2005
 На 27 и 28 октомври

в гр. Силистра Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна организира семинар на тема "Съвременният образ на обществената библиотека - културен институт и информационен център".

Програма

Снимки от семинара

2005
 12 май

Немската читалня бе организатор и доманкин на съвместен методически тренинг семинар с издателство PONS за преподаватели по немски като чужд език.
 

2004
 25 ноември

Проведе се семинар на тема "Изграждане на обществено-информационен център. Успешни практики".

Снимки от семинара

2004
 От 2 до 4 юни

РБ "Пенчо Славейков" бе домакин на XIV Национална конференция на СБИР - "Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство".

Още по темата...

2003
 11 - 13 май

Национална конференция " Библиотеката, четящият човек и предизвикателствата на 21 век" се състоя в РБ "Пенчо Славейков".
Конференцията бе продължение на вече проведени работни срещи, анкети, семинари, свързани с книгата, с проблемите на библиотеките, с новите технологии, читателския избор, интерпретаторските възможности.

Програма

2002
 24 - 26 септември

Проведена бе национална работна среща на тема "Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество", с организатори: Съюзът на библиотечните и информационните работници в България и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, с любезното съдействие на Американски център - София
В рамките на срещата беше представено участието на СБИР в проекта на Европейската комисия PULMAN, резултатите от проекта "Sister Libraries: партньорство на български и американски библиотеки от щата Колорадо" и се обсъдиха инициативи за ролята на публичните библиотеки в България, за разширяването на достъпа до информация в демократичното общество.

Програма

2001
 5 - 7 ноември

В Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна се проведе "Практическо обучение по ползване на Интернет в библиотечната работа" (Workshop on Internet skills for public librarians). Организатори на събитието са Британски съвет, Гьоте Институт и Регионална библиотека, с подкрепата на Дирекция регионална културна политика при Министерството на културата.

В рамките на три работни дни участниците получиха практически съвети и упражниха способностите си за използване на световната информационна мрежа Интернет във всекидневната си работа в библиотеката.
Лектори на обучението бяха Наташа Бенсън (Великобритания), Ханс Кристиян Виртц (Германия) и Радка Калчева (РБ "Пенчо славейков").

Програма

2000
 2 - 3 юни

Национална научна конференция "Изкуство и медии" се проведе във Варненската библиотека, с организатори: ВСУ "Черноризец Храбър" - Факултет "Изкуство, култура и масови комуникации", РБ "Пенчо Славейков", Клуб "Отворено общество" - Варна.
 

1999
 19 - 21 май

"Книгата - между традицията и съвременните технологии" бе темата на конференция и съпътстващи демонстрации на програмни продукти в областта на книгоразпространението, библиотечния софтуер и мултимедийните системи.
Проявата бе съвместна с РС-ТМ ООД, Националния център за книгата при Министерството на културата и Асоциацията на Регионалните библиотеки.

Програма

Нагоре

Sidebar

Footer