Регионален семинар "Съвременният образ на обществената библиотека - културен институт и информационен център"

Програма

27 октомври 2005 г.

 

11.00 - Откриване

 

11.20 - Ани Попова - Сити Университет

"Източници за информация за ЕС"

 

11.40 - Радка Калчева - Бибилиотека "Пенчо Славейков" - Варна

"Интегрирана система каталог - книгозаемане"

 

12.00 - Нели Стоилова - Библиотека "Партений Павлович"- Силистра

"Сътрудничеството библиотека - правителствени и

неправителствени организации, предпоставка за изграждане

на многопосочно партньорство с обществото"

 

12.20 - Кристиана Димчева - Библиотека "Пенчо Славейков"- Варна

"Библиографският указател като мултимедийно издание"

 

12.40 - 13.10 Дискусия

 

13.30 - 14.30 Обяд

 

14.40 - Живка Ненова - Библиотека "Дора Габе"- Добрич

"Библиотеката - информационен център"

 

14.55 - Добринка Атанасова-Библиотека "Пенчо Славейков"- Варна

"Обществено - информационният център-проекции на ежедневието"

 

15.10 - Живка Минева - Читалище "Просвета"- Варна

"Форми на обслужване на читатели от всички възрасти

в библиотека при читалище "Просвета"

 

15.25 - Даниела Канева - Библиотека "Пенчо Славейков"-Варна

"Тенденции в комуникационния процес "библиотекар -

читател"

 

15.45 - 16.15 - Дискусия

 

16.15 - 16.30 - Кафе - пауза

 

16.30 - Мария Радева - Читалище "Светлина"- Генерал Тошево

"Детски отдел в библиотека при читалище "Светлина"

 

16.45 - Галя Пейчева - Библиотека "Пенчо Славейков"- Варна

"Детски и средношколски отдел - информационна

банка за знания"

 

17.00 - Румяна Йовева - Библиотека "Пенчо Славейков"- Варна

"Четенето като празник"

 

17.20 - Дискусия

 

18.00 - Закриване

 

 

28 октомври 2005 г.

 

09.30 - Посещение на библиотека "Партений Павлович"- Силистра