Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Семинар "Мениджмънт на обществените библиотеки"

 
Отзвук в пресата
Текст
.1.
.БИБЛИОТЕКАРИ заимстват техники от Обединеното кралство // Н а р. д е л о (Варна), LXV, N 62, 19 март 2009, с. 8.
.Семинар" Мениджмънт на обществените библиотеки", проведен със съдействие на Британски съвет в Регионална библиотека П. Славейков.
Текст
.2.
.БИБЛИОТЕКАРИ трупат мениджърски умения // Н а р. д е л о ( Варна), LXV, N 57, 13 март 2009, с. 8.
Текст
.3.
.БИБЛИОТЕЧНИТЕ работници трябва да лобират пред бизнеса за подкрепа, смята директорът на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков"-Варна Емилия Милкова // Р а д и о В а р н а (www.radiovarna.com), 18 март 2009, 15:40 ч.
. http://www.radiovarna.com/news.php?page=news_show&newsID=21262
Текст
.4.
.ИЛИЕВА, Даринка. Библиотекари ще учат пенсионери да сърфират в нета / Даринка Илиева. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N 54, 19 март 2009, с. 7.
. Интересът към книгата се възраждал след срива през 90-те.
Текст
.5.
.ЧИТАЛИЩНИ библиотекари се учиха на мениджърски умения // Д н е с + (www.dnesplus.bg), 18 март 2009, 17:02 ч.
. http://www.dnesplus.bg/Society.aspx?f=99&d=272186

Sidebar

Footer