Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Кръгла маса "Новости в библиотечната практика"

 
Отзвук в пресата
Текст
.1.
.ТОДОРОВА, Боряна. Библиотеките искат от държавата пари за книги / Боряна Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LXVI, N 105, 11 май 2010, с. 8.
Текст
.2.
.ХРИСТОВА, Донка. Търсят формулата на модерната библиотека / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), XI, N 103, 11 май 2010, с. 12.

Sidebar

Footer