"Библиотеката, четящият човек и предизвикателствата на 21 век"

Национална конференция


 ПЪРВА СЕСИЯ
Община Варна, Пленарна зала
Водещ: Кристиана Димчева
15.30 ч. - Откриване
15.45 ч. - Ани Попова - Библиотека при Американски Университет - Благоевград
Професията библиотекар през 21 век
16.05 ч. - Доц. А. Алипиева - Шуменски Университет "Константин Преславски"
Съдбата на четенето
16.25 ч. - Бонка Димитрова - ОБ Пазарджик
Библиотеката, училището, родителите заедно: Да спасим любовта към четенето
16.45 ч. - Георги Чобанов - Литернет
Интернет - издателства и библиотеки
17.05 ч. - Радка Калчева - РБ "Пенчо Славейков" - Варна
Съвременния имидж на библиотеката - електронния каталог и диалогът с читателя мечта или реалност?
17.25 ч. - ст.н.с. Динчо Кръстев - Централна библиотека на БАН
Съвременни схващания и методи за презервация на ценни колекции от архивни библиотечни и аудиовизуални материали ВТОРА СЕСИЯ
РБ "Пенчо Славейков" зала 37
Водещ: Даниела Канева
9.30 ч. - Биляна Александрова - Библиотека при Американски Университет - Благоевград
Книгата на бъдещето и предизвикателствата на 21 век
9.50 ч. - Росица Бърдарска - РБ "Пенчо Славейков" - Варна
"Абракадабра" - ще отворят ли книгата? Библиотеката и мотивацията на детското четене
10.10 ч. - Мая Игнатова - Читалищна Библиотека "Развитие" - Враца
Читалищната библиотека и предизвикателствата на 21 век
10.25 ч. - Кафе - пауза
10.45 ч. - Кристиана Димчева - РБ "Пенчо Славейков" - Варна
Диалогът с читателя
11.05 ч. - доц. Д-р Тодор Тодоров - КБИТ - София
Електронните книги - книгите на ХХI - век
11.25 ч. - Елена Юрченко - Директор Библиотека "Дора Габе" - Добрич
Четенето в контекста на световната кампания @ your library
11.45 ч. - ст.н.с. Динчо Кръстев - Централна библиотека на БАН
ALEPH - 500
12.05 ч. - Дискусия


 ТРЕТА СЕСИЯ
РБ "Пенчо Славейков" зала 37
Водещ: Румяна Йовева
14.00 ч. - Красимира Томова - Библиотека при Съюза на слепите - София
Говорящата книга - пътят на слепия човек към словото
14.20 ч. - Богомила Апостолова - Библиотека "Петър Стъпов" - Търговище
Библиотеката - обществен граждански център, отговарящ на предизвикателствата на 21 век
14.40 ч. - Десислава Милушева, Весела Пипкова - Библиотеката при НБУ - София
Електронната информация "know-how" на информационното обслужване
15.00 ч. - Антония Велкова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Проклятието на българското или четенето на една съвременна драма
15.20 ч. - Кафе - пауза
15.40 ч. - Явор Цанев - РБ "Л. Каравелов" - Русе
Реклама на библиотеката, представяне на нейния образ в публичното пространство
16.00 ч. - Златко Енев - издател
Представяне на проекта "Гората на призраците"
16.20 ч. - Емил Демирев - РБ "Пенчо Славейков" - Варна
Интернет и библиографията. Представяне на интернет-базирания библиографски указател "Пенчо Славейков"
16.40 ч. - Доц.д-р Стоян Денчев - КБИТ - София, Ирена Петева - хон. асист. КБИТ - София
Ролята на библиотеката като информационен посредник в условията на колежанска информационна среда
17.00 ч. - Радостина Василева - РБ "П. К. Яворов" - Бургас
Изследване на читателските търсения на деца от предучилищна и начална възраст
17.20 ч. - Дискусия ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ
РБ "Пенчо Славейков" зала 37
Водещ: Емил Демирев
9.30 ч. - Нелифер Ружди - асист. докторант ВТУ "Св. Св. Кирил Методий"
Четене и свобода
9. 50 ч. - Иванка Павлова - КБИТ - София, Ирена Петева - хон. асист. КБИТ - София
Приносът на колежанската библиотека при съставяне на програми за обучение на студенти по информационно брокерство
10.10 ч. - Ваня Пенева - автор и редактор по немски език, изд. "Просвета" - София
Новости в обучението по немски език
10.25 ч. - Кафе - пауза
10.45 ч. - Ана Стелиянова - студент ІІІ курс Библ.-инф. дейности ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Проект за дигитална пълнотекстова on-line библиотека по българска история
11.05 ч. - д-р к.б.б. Цветелина Войчева - Държавен архив - Варна
Варненската книжнина и нейното документално покритие в периода след Освобождението до Балканската война
11.25 ч. - Надя Филипова - историк - Варна
Вестник "Черно море /1891-1895/ - трибуна и съзидател на личности в следосвобожденска България"
11.45 ч. - Дискусия


Designed by Web Design Team
© Copyright 2003 Public Library