Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Международна конференция

"Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики
за опазване и разпространение на културното наследство"

23-24 март 2010 г.

 

Като участници в Международната конференция се включиха представители на Министерството на Културата, Община Варна, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", регионални, университетски и читалищни библиотеки, Музеи и др. културни институти, както и представители на софтуерни фирми. В рамките на конференцията се проведе и Национална среща по проект EuropeanaLocal.

Дискутирани бяха основно проблеми свързани с дигитализацията в България, постигнатите резултати и плановете за бъдещото развитие на процеса. Засегнати бяха проблемите свързани с интелектуалната собственост на материалите, българското участие в проекта Europeana и др.

 

 

 

 

 

 
 Изложба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidebar

 

Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Search Results Photo from Library collections

Footer