Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

 

Семинар
Мениджмънт на обществените библиотеки

Варна, 18.ІІІ.2009 г.

 

18 март - 9.00 ч. - Регистрация на участниците

9:30 ч. - Откриване

9:40 ч. - Модул 1 - Настоящи тенденции в обществените библиотеки
лектор Лидия Димитрова, РБ "Партений Павлович" - Силистра

10:20 - 10:40 ч. - Кафе - пауза

10:40 ч. - Модул 2 - Управление на ресурсите
лектор Лидия Димитрова, РБ "Партений Павлович" - Силистра
 

11:40-12:40 ч. - Обедна почивка

 
12:40 ч. - Модул 3 - Позициониране на библиотеките спрямо заинтересованите страни
лектор Калина Иванова, РБ "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

13:40 - 14:00 ч. - Кафе - пауза

 
14:00 ч. – Модул 4 – Стратегическо планиране
лектор Даниела Стефанова, НЧ "Добри Войников" - Шумен

15:00 ч. - Попълване на анкети

 

15:30 ч.ч. - Закриване

Footer