Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

Регионална среща

Лого

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА - ПРОСТРАНСТВО
ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ И Е-ОБРАЗОВАНИЕ

8 ноември 2013 г.

 

На 8 ноември във Варненската библиотека се проведе регионална конференция на тема: „Съвременната библиотека - пространство за иновативни услуги и е-образование”,  организирана  от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна и Програма „Глобални библиотеки – България.

В срещата взеха участие представители на целевите библиотеки по Програма „Глобални библиотеки" от варненска област, местни власти и институции, Виктория Николова – управител на Областния информационен център – Варна и Галина Попова – експерт в Дирекция „Бюро по труда”, Варна. Приветствие към участниците отправи  д-р Емилия Милковадиректор на Варненската библиотека и регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки".

В две сесии бяха представени презентации и споделени добри практики на нови библиотечно-информационни услуги в сферата на заетостта, образованието и културните дейности в полза на местната общност,  които предизвикаха голям интерес и дискусии сред участниците.  Владислав Донев сподели участието си в доброволческата инициатива в НЧ „Д. Благоев”, гр.  Вълчи Дол и заслужи симпатиите на аудиторията.

В работните ателиета се разработиха услуги в сферата на е-здраве, е-култура, е-образование, е-заетост и е-библиотека. Заниманията по групи се отличиха с присъствието на креативни идеи, професионализъм и желание на участниците да приложат натрупаните от обученията умения и опит в полза на потребителите на обществените библиотеки.
Представянето на проектите от работните ателиета се откроиха с творчески похвати и артистизъм.

В обратната връзка участниците споделиха своята увереност от полезността на организираната тематична конференция и желание за участие в бъдещи професионални срещи.

 

 

 

Sidebar

Footer