Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
“БИБЛИОТЕКАТА – МИТ И РЕАЛНОСТ”

Варна, 20-21.ІІІ.2008 г.

 

20 март - 09.30 ч.

Откриване: г-жа Надежда Захариева, зам. министър, Министерство на културата

10:00 ч. I.Библиотечни политики и стратегии

Водещ и автор на основния доклад – проф. дфн Ани Гергова
        "Държавна политика и библиотечна стратегия"

 

Участници:

10:25 ч. - Игор Чипев – Министерство на културата
"Библиотеката - на дневен ред"
 
10:40 ч. - д-р  Радка Колева – Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив
"Библиотечни политики и стратегии на НБ "Иван Вазов"

10:55 ч. - Кафе - пауза

11:15 ч. - Нели Стоилова – зам.-кмет на гр. Силистра
"Публичната библиотека-фактор за ефективна културна политика в общината"
 
11:30 ч. - Емилия Милкова – Варна, Библиотека "П. Славейков"
"Проектът "Успешна библиотека"-между статуквото и реформата"
 
11:45 ч. - д-р Антоанета Тотоманова - Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София
"Търсене на механизми за взаимодействие между Националната библиотека и книжния сектор в страната"

12:00 ч. - Дискусия

 

13:00 ч. - Обяд

 

14.00 ч. ІІ. Библиотечната митология
Водещ и автор на основния доклад – проф. дфн Боряна Христова
        "Най-разпространените митове, свързани с библиотеката"

 

Участници:

14:25 ч. - доц. д-р Милена Цветкова – СУ "Св. Кл. Охридски"
"Библиотеката - неактуално място за четене"
 
14:40 ч. - доц. д-р Александър Кьосев – СУ "Св. Кл. Охридски"
"Митът за читателя:четене, ритъм на свободното време, структура на културната общност"

14:55 ч. Кафе -пауза

15:15 ч. - Росица Петрова – Сливен, Библиотека "Сава Доброплодни"
"Митовете за библиотеките в информационния век"
 
15:30 ч. - проф. дфн Валери Стефанов – СУ "Св. Кл. Охридски"
"Библиотеката и пожарът"

15:45 ч. Дискусия

 

 

21 март

9:30 ч. ІІІ. Библиотеката в България – реални проблеми
Водещ и автор на основния доклад – г-жа Анета Дончева
        "Българските библиотеки между стратегията и реалността (Правилни и погрешни решения за развитието на българските библиотеки от времето на прехода до днес)"

 

Участници:

9:50 ч. - Ваня Грашкина – СБИР
"За ролята на професионалното сдружение в развитието на библиотеките и решаването на основните им проблеми - един /без/пристрастен поглед "
 
10:00 ч. - Пенка Христова – Добрич, Библиотека "Дора Габе"
"Внедряване на нови иновационни практики и техники в библиотеките"
 
10:10 ч.- доц. Татяна Янакиева - СУ "Св. Кл. Охридски"
"Библиотечно-информационно образование - смяна на парадигмата? Български реалности и европейски перспективи"
 
10:20 ч. - Дамян Яков – Асоциация "Българска книга"
"Общи цели и партньорство между публичния и частния книжен сектор"

 

Основен доклад: до 20 мин.
Доклад: до 10 мин.
Изказване: 5 мин.

 

 

Footer