Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

ПРОГРАМА

Национален семинар

"Проектът на Европейската комисия PULMAN и участието на българските библиотеки"

24 септември 2002 г.

 

15.00 часа
Откриване
15.15 часа
"Проектът PULMAN" - Йоанис Трохопулос /Гърция/, член на борда на проекта
15.30 часа
Насоките на Проекта PULMAN за публичните библиотеки и българското участие
15.45 часа
Представяне на част първа от Насоките на проекта PULMAN
16.15 часа
Представяне на част втора на Насоките на проекта PULMAN
16.30 часа
Представяне на българския опит, отразен в Насоките
Регионална Библиотека - Варна
Библиотека "Дора Габе" - Добрич
Библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик
Столична библиотека
Център за продължаващо образование на библиотекари
17.30 часа
Дискусия
18.00 часа
Закриване
19.00 часа
Коктейл

Национална конференция

"Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество"

25 септември 2002 г.

 

9.30 часа
Откриване

Първа сесия: "Публичните библиотеки - обект и субект на демократичното общество"

10.00 часа - Елена Юрченко - Добрич, Библиотека "Дора Габе"
"Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество"
10.20 часа
"Публичните библиотеки - поглед от парламентарната зала"
10.35 часа - Игор Чипев -София, Център за Книгата, Министерство на културата
"Позиции на Министерството на културата относно политиката на развитие на публичните библиотеки"
10.50 часа - Пенка Жекова, н-к отдел Култура, Община Варна
"Местната власт и публичните библиотеки"
11.05 часа
Кафе - пауза
11.30 часа - Орлин Кузев-София, Агенция за модерни технологии
"Електронно правителсто за всички и публичните библиотеки"
11.45 часа
Дискусия
 
12.30 часа
Обяд

 

 

Втора сесия "Сътрудничество между американските и българските библиотеки - иновационни практики"

14.30 часа - Снежана Янева, София, Американски център
"Програми за сътрудничество между американските и българските библиотеки"
14.50 часа - Емилия Милкова, Варна, Библиотека "Пенчо Славейков"
"Публичните библиотеки - обществен център за информация"
15.30 часа - Нели Стоилова, Силистра, Библиотека "Партений Павлович"
"Опитът на американските библиотеки в работата с доброволците"
15.45 часа
Кафе - пауза
16.00 часа - Калина Иванова, Велико Търново, Библиотека "П. Р. Славейков "
"Участие на Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков " - Велико Търново в проект Sister Libraries"
16.15 часа - Росица Попаркова, Гоце Делчев, Читалище "Просвета"
"Публичната библиотека - културен център в малкия град"
16.30 часа - Иванко Маринов - Кърджали, Библиотека "Н. Й. Вапцров"
"Кърджали - един успешен проект между библиотека, местна власт и Корпуса на мира"
16.45 часа - Искра Михайлова, София, Министерство на регионалното развитие
"Публичните библиотеки и мултикултурното общество"
17.00 часа
Дискусия

 

26 септември 2002 г.

Трета сесия "Коопериране на библиотеките в електронна среда"

9.00 часа - Елена Юрченко, Снежана Янева
"Библиотеки за демокрация"
9.30 часа - Радка Калчева, Емилия Милкова, Варна, Библиотека "Пенчо Славейков"
"Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - базов център за Интернет - портал"
10.00 часа - Жечка Калинова, Русе, Библиотека "Любен Каравелов"
"Опитът на Регионална библиотека - Русе в изграждане на информационен център"
10.15 часа - Анета Дончева, София, НБ "Св. Св. Кирил и Методий"
"Възможности за сътрудничество между Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и публичните библиотеки"
10.30 часа - Ели Попова, София, НБ "Св. Св. Кирил и Методий"
"Публичните библиотеки и мястото им в разпространяването на информация за Европейския съюз"
10.45 часа - Александър Димчев, София, СУ "Климент Охридски"
"Класификация на библиотечните кадри за работа в електронна среда
11.00 часа
Дискуси
12.00 часа - Кристиана Димчева, Наталия Ангелова, Варна, Библиотека "Пенчо Славейков"
"Евксиноград - снимки и документи" - презентация на нашият мултимедиен подарък за любезните домакини
12.00 часа
Закриване

Footer