Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Национална среща-семинар

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕАНА.
СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

17 октомври 2012 г.

 

Лого
Лого
Лого

 

На 17 октомври 2012 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” Варна и „Онтотекст” ООД бяха домакини на национална среща – семинар на тема: „Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие”. Гости на срещата бяха Снежана Янева – председател на Българската библиотечно-информационна асоциация и Луизина Савкова – експерт в Министерството на културата. Семинарът беше открит от Станка Димитрова – директор на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна и Емилия Милкова – директор на РБ „Пенчо Славейков” – Варна. Форумът беше поздравен от Даниела Петрова – председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии към Народното събрание на Република България.

Сред участниците бяха представители на ЦБ на БАН, фондация НАБИС, Столична библиотека, „Държавен архив” Варна,  регионалните библиотеки в Добрич, Велико Търново, Пловдив, Русе, Шумен и „РС-ТМ”ООД.

Участниците представиха  дигиталните си колекции, които предлагат в Европеана, споделиха състоянието и проблемите при процеса по дигитализация, както и българското присъствие в европейското дигитално културно пространство. Варненската регионална библиотека представи  своята дейност като агрегатор на данни за Европеана.
Презентациите бяха интересни и полезни за представителите на отделните културни институции  и послужиха като поредното „сверяване на часовниците” на всички, които са се отдали на благородната мисия да разпространяват и популяризират българското културно наследство в Европа.

 

 

 

Sidebar

Footer