Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Архив > Презентации

2016
 29 – 30 ноември

Национален форум „Библиотеките днес”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки - България“, София

Още

2016
 25 – 28 ноември

Втора международна среща на „Библиотеки на бъдещето“ и INELI на Балканите, София

2016
 9 – 10 юни

ХXVI национална научна конференция на ББИА "Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна", София

Още

2016
 9 – 10 юни

ХXVI национална научна конференция на ББИА "Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна", София

 

2015
 3 октомври

Национална кръгла маса по информационна грамотност, София

 

2015
 4 – 5 юни

ХXV национална научна конференция на ББИА " Визия за бъдещето на библиотеките в България", Стара Загора

 

2015
 4 – 5 юни

ХXV национална научна конференция на ББИА " Визия за бъдещето на библиотеките в България", Стара Загора

 

2015
 4 – 5 юни

ХXV национална научна конференция на ББИА " Визия за бъдещето на библиотеките в България", Стара Загора

 

2015
 28 май

Пролетната работна среща на фирма РС-ТМ , гр. Ловеч

 

2015
 25 март

Уъркшоп по дигитализация в публичните библиотеки и други културни институти, гр. Букурещ, Румъния

 

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки", РБ "Пенчо Славейков" - Варна

  • За изложбата... с любов (.pdf)
  • Кристиана Димчева - зав. Център за справочно-библиографска информация и регионална история
  • Емил Демирев - Център за справочно-библиографска информация и регионална история

 

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки", РБ "Пенчо Славейков" - Варна

 

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки", РБ "Пенчо Славейков" - Варна

 

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки", РБ "Пенчо Славейков" - Варна

 

2014
 27 ноември

Регионална конференция "Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки", РБ "Пенчо Славейков" - Варна

 

2014
 4 - 5 ноември

Национална конференция „Слово, книги, библиотека“, Посветена на 60 години от създаването на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца

 

2014
 5 - 6 юни

XXIV Национална конференция на ББИА "Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности", София

 

2014
 5 - 6 юни

XXIV Национална конференция на ББИА "Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности", София

  • Блогът – упътване: Преди употреба прочетете листовката (.ppt)
  • Кристиана Димчева - зав. Център за справочно-библиографска информация и регионална история
  • Весела Ангелова - Център за справочно-библиографска информация и регионална история
  • Емил Демирев - Център за справочно-библиографска информация и регионална история

 

2014
 5 - 6 юни

XXIV Национална конференция на ББИА "Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности", София

 

2013
 25 октомври

Конференция "Европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера ", гр. Варна

 

2013
 9 - 10 юли

Пленарна среща по проект Познание за Европеана, Прага

 

2013
 6 - 7 юни

ХXІIІ национална научна конференция на ББИА "Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще", гр. София

 

2013
 05 юни

Конференция "10 години проект ABLE". Постижения и бъдещи тенденции, гр. София

 

2012
  19 ноември

Семинар "Archives, Universities and Libraries and the Digitization of the National Cultural and Historic Heritage" гр. София

 

2012
  25 септември

Семинар "Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на информация" гр. София

 

2012
  27 - 28 септември

Международна конференция "За книгите, библиотеките и хората в тях" гр. Шумен

 

2012
  27 - 28 септември

Международна конференция "За книгите, библиотеките и хората в тях" гр. Шумен

 

2012
  18 - 21 септември

Втора международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" гр. Велико Търново

 

2012
  19 – 21 септември

ХІХ Традиционен есенен семинар - "АБ – днес и утре", "Иновативни библиотечни услуги. Нови решения в програмен продукт АБ" гр. Варна

 

2012
  7–8 юни

XXІІ национална конференция на ББИА "Библиотеките днес – иновативни политики и практики" гр. София

 

2012
  7–8 юни

XXІІ национална конференция на ББИА "Библиотеките днес – иновативни политики и практики" гр. София

 

2012
  3-4 април

Международна конференция "Европеана и българските институции", гр. Пловдив

 

2012
  28-29 март

Кръгла маса "Състояние и перспективи ба опазване и достъпа до културното кижовно наследство", гр. Стара Загора

 

2012
  19 март

Среща - семинар по Европеана "Проекти с българско участие за цифровизация и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеана", гр. Велико Търново

 

2011
  17-18 ноември

Х национална научна конференция с международно участие "Библиотеки-четене-комуникации": "Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите", гр. Велико Търново

 

2011
  01 юли

Международна научно-практическа конференция "Култура-младеж-здраве", гр. Варна

 

2011
  20-23 юни

Информационные ресурсы библиотек зарубежных стран: традиции и современные направления развития, гр. Липецк, Русия

 

2011
  9-10 юни

ХXІ национална научна конференция "Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?", гр. Благоевград

 

2011
  9-10 юни

ХXІ национална научна конференция "Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?", гр. Благоевград

 

2011
  9-10 юни

ХXІ национална научна конференция "Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?", гр. Благоевград

 

2011
  29 март

Конференция "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците" и "Стратегически план за Европеана 2011-2015", Европейски парламент, Брюксел

 

2010
  14-15 октомври

Национална кръгла маса "Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане в България. Международни практики и документи", гр. Велико Търново

 

Нагоре

2010
  1-2 октомври

II Kонференция "Българското съдържание в Европеана", гр. Пловдив

 

2010
  9-10 юни

ХX Национална научна конференция "Съвременната библиотека - център за информация и знание", гр. София

 

2010
  9-10 юни

ХX Национална научна конференция "Съвременната библиотека - център за информация и знание", гр. София

 

2010
  9-10 юни

ХX Национална научна конференция "Съвременната библиотека - център за информация и знание", гр. София

 

2010
  23-24 април

Конференция "Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание Европеана", гр. Пловдив

 

2009
  26-27 ноември

Втора научна конференция с международно участие"Библиотечният мениджмънт - научни и практически аспекти", ДИПКУ, гр. Варна

 

Нагоре

2009
  17-18 ноември

Осма национална научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации", Велико Търново

 

2009
  28-29 октомври

Национална конференция "Информационното обслужване в съвременната библиотека – опит, проблеми, решения", Шумен

 

2009
  27 октомври

НЕконференция "Регионална библиотека "Петър Стъпов" Търговище в семейството на Глоб@лни библиотеки. История - настояще - бъдеще", Търговище

 

2009
  30 септември

Семинар по проект ENTITLE "Обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия живот"Библиотеките и културното наследство", София

 

2009
  4–5 юни

XIX Национална научна конференция "Библиотеките и културното наследство", Хасково

 

2009
  4–5 юни

XIX Национална научна конференция "Библиотеките и културното наследство", Хасково

 

2008
  3-4 декември

Национална кръгла маса "Общество – четене - книга", София

 

Нагоре

2008
  27 ноември

Кръгла маса "Културната мисия на обществената библиотека" по повод 25 от създаването на отдел "Изкуство" в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – Шумен

 

2008
  12-14 ноември

Международна конференция "Глобализация и управление на информационните ресурси", София

 

2008
  7 ноември

II Научна конференция "Традиции на природолечението в в условията на Българското черноморие", Варна

  • "Добро народно здраве" и неговите автори (.doc)
  • Кристиана Димчева - зав. Център за справочно-библиографска информация и регионална история, Ваня Трандова - Център за справочно-библиографска информация и регионална история

 

2008
  18 септември

Национална кръгла маса посветена на обявяването на Независимостта на България, София

 

2008
  19 - 20 юни

XVIІІ Национална Конференция "Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства", Велико Търново

 

2008
  19 - 20 юни

XVIІІ Национална Конференция "Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства", Велико Търново

 

2008
  12-13 юни

Национална кръгла маса "Българската литература: творба, книга, читатели", Пловдив

 

2008
  20-21 март

Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”, Варна

 

 

Нагоре

Sidebar

Footer