Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Отворен форум – дискусия

Европеана: прозорец към европейската култура – единни
в многообразието

15 април 2014 г., гр. Варна

 

Лого
Logo
Logo
Logo

 

Основни теми и акценти:

  • Възможности за агрегиране на данни
  • Методи и форми за агрегиране
  • Идеи за сътрудничество
  • Съхранение на културното наследство
  • Представяне на културното наследство

 

 

Sidebar

Footer