Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Архив > Специализации

2013
  21 - 22 октомври

Теменуга Калчева, служител на отдел „Информационни технологии” в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, присъства като гост на Четвъртия годишен конгрес на обществените библиотеки в Полша, който се проведе на 21 и 22 октомври 2013 г. във Варшава. Конгресът се организира от Фондация за развитие на информационното общество (FRSI) и представлява форум, на който се срещат около 400 участници от библиотеки, неправителствени организации, представители на правителството и други културни институции.

Повече информация

Фотогалерия

 

2012
  24 май - 19 юни

Весела Ангелова от Справочно-библиографски отдел беше на специализация в Центъра за международни библиотечни програми “Мортенсън” при университета в Илинойс, Урбана-Шампейн. Темата на обучителната програма беше “Инструменти на библиотекаря на 21 век” и продължи в периода 26 май - 19 юни. В процеса на обучение колегата е имала изключителния шанс да дискутира горещи проблеми с водещи експерти по библиотечно дело от САЩ, както и да посети обществени и академични библиотеки в щатите Илинойс и Охайо, офиса на Американската библиотечна асоциация и централата на OCLC. Участието бе финансирано по проекта на ББИА "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация Америка за България.

Повече информация

Фотогалерия

 

2011
  23 - 28 юни

От 23-28 юни в гр. Ню Орлиънс, Луизиана се проведе годишната конференция на Американската библиотечна асоциация. С подкрепата на Американското посолство в България и благодарение на ползотворното сътрудничество с Информационно-ресурсния център към дипломатическата служба, Цветелина Войчева - библиотекар в Американска читалня към Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна бе изпратена за участие в този престижен международен научен форум. Конференцията даде възможност за среща на над 20 000 библиотечни професионалисти от САЩ и цял свят, включително Централна, Западна и Източна Европа, Скандинавския полуостров, Нова Зеландия, Южна Америка и Африка.

Повече информация

Фотогалерия

 

2010
  21 - 23 октомври

На   21-23 октомври в  гр. Одрин, Турция се състоя  годишната работна среща  за 2010 година на създадения през 2009 г.  Балкански библиотечен съюз  /BLU/. Сред целите на организацията са  да подпомага развитието на  библиотеките на Балканите и  да се превърне във функционална мрежа отвъд националните граници, за да се гарантира запазването на Балканското културно наследство, подобряване на достъпа до колекции в балканските библиотеки и  осигуряне на ефективни  услуги за информационното общество.

Повече информация

В работната среща взеха участие представители на културни институции от Турция, Сърбия, България, Косово, Македония, Румъния и Албания .
Срещата започна с  доклад за дейността на съюза, изнесен от  председателя на BLU Ендер Биляр. В последвалата сесия на срещата    членове на съюза презентираха  дейността на  организациите си и обсъждаха проблеми и идеи за партньорство. Сред обсъжданите теми бяха  проблеми на мениджмънта и управлението на библиотеките,  организация на специални колекции, електронни ресурси и споделянето им, дигитализация на културното наследство.
Бяха създадени комисии и взето решение за представяне на материали на страницата на съюза и поддържане на контакти между участващите институции за споделяне на дейността и създаване на общи политики и проекти. В срещата като представители на Регионална библиотека взеха участие Даниела Канева и Кристиана Димчева. В създадените работни групи от  представителите на библиотеките - участнички бяха обсъдени подходите и посоките за развитие, за да могат бъдещите действия на BLU да са  по-ефективни и добре планирани.

Фотогалерия

 

2008
  14 - 17 юли

Емилия Милкова – директор на Варненската библиотека – взе участие в Баварски семинар за специалисти от европейски музеи, архиви и библиотеки. Програмата включваше срещи в различни културни и научни институции. Представен беше доклад за международните връзки на Министерство на  науката, след посещение на Дьорнер-институт за реставрация и технология на изкуството и запознаване с картинните му колекции.
Интерес представляваше обмяната на опит с Баварската държавна библиотека. Участниците в семинара посетиха института за реставрация на книги, центъра за дигитализация, виртуалната библиотека, източноевропейския отдел и ръкописния отдел.

 

2007
 От 18 ноември до 18 декември

Наталия Ангелова от отдел "Информационни технологии" беше на специализация в партньорските ни библиотеки в САЩ - Публичната библиотека в град Еймс, Айова и Публичната библиотека в град Топика, Канзас и други различни по вид и големина библиотеки в Айова, Канзас и Колорадо. Специализацията е част от проекта ABLE - Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги, финансиран от Държавния департамент на САЩ.

Отзиви за специализацията

Снимки

 

2006
 От 20 до 24 септември

В град Лено, Италия се състоя тренинг семинар на тема "Прилагане на мобилните информационни технологии в сферата на образованието и библиотеките" по проекта AITMES. Участниците представиха най-интересните културни и исторически забележителности на своя град на специално създадения за целта уеб-сайт, като използваха цифрови фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони, GPS устройства. Наталия Ангелова от отдел "Информационни технологии" взе участие в срещата и изнесе презентация за проведения по-рано в гр. Варна тренинг семинар на същата тема.

Снимки от срещата

 

2005
  От 14 ноември до 4 декември

Даниела Канева-Илиева, завеждащ отдел "Обслужване на читателите", участва в семинар на тема "Електронните ресурси в библиотеките" в Париж. Семинарът се проведе в рамките на програма Courants 2005, организирана от Maison de Culture du Monde – структура на Френското министерство на културата. >>>>> Домакини на семинара бяха Националната библиотека на Франция и Библиотеката при Център Помпиду. Участници в семинара бяха библиотекари от национални библиотеки и водещи публични библиотеки от 11 страни от Европа, Латинска Америка и Северна Африка. Професионалната среща концентрира вниманието на специалистите върху проблемите, които поставя нарастващия обем от информация в електронен вид.

Снимка от семинара

 

2005
 От 24 до 26 октомври

Емил Демирев от Справочно-библиографски и информационен отдел взе участие в IV международна конференция на Асоциацията на полските библиотекари в гр. Закопане, Полша с презентация на тема "Community Information Center (CIC) - the daily grind projection"

Снимки от конференцията

 

2005
 От 6 до 8 октомври

Бойка Тодорова, завеждащ Немска читалня, посети Букурещ, за да участва в семинар, организиран от Гьоте-институт – Мюнхен, Германия, свързан с проекта: "Немски читални в Източна Европа"

 

Нагоре

2004
 От 17 април до 25 май

Галина Дойчева, завеждащ отдел "Обработка и каталози", беше на специализация в Публичната библиотеката в град Еймс, Айова, САЩ, като част от проект ABLE - Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги, финансиран от Държавния департамент на САЩ.

Презентация за нашата библиотека и град Варна,
представена от г-жа Дойчева

Презентация за впечатленията на Галина Дойчева от пребиваването й в Публичната библиотека на град Еймс, Айова, и други градове в САЩ по проект ABLE, изнесена пред колегите от библиотеката след завръщането й в България.

 

2002
 8 - 30 юни

Емилия Милкова - директор на библиотеката и Радка Калчева - завеждащ отдел "Автоматизация", взеха участие в специализираната програма "Библиотечно дело и информационен мениджмънт", която се администрира от Американското посолство в София.
Програмата представлява информационно пътуване в САЩ, изпълнено с поредица от визити, срещи и дискусии по посочената проблематика.

Презентация представена по време на програмата

 

2002
 22 - 26 април

Бойка Тодорова - завеждащ Немската читалня, взе участие в семинар за усъвършенстване уменията за търсене в Интернет, организиран от Гьоте Институт, който се проведе в Мюнхен. >>>>> От 22 до 26.04.2002 в централата на Гьоте-институт - Мюнхен се проведе квалификационен семинар за завеждащи Немски читални в региона Средна, Източна и Южна Европа. Основна тема на семинара беше "Бази данни в интернет и на CD-ROM" и тяхното използване при работата в Немските читални . Библиотекарите имаха възможност да посетят градските библиотеки в Мюнхен и Гархинг и да обменят опит както помежду си така и с немските си колеги. Бяха обсъдени проблемите в работата и перспективите за по-нататъшно развитие. Друга тема на семинара беше издателската дейност и системата на книгоразпространението в Германия. Посетени бяха радзличен тип книжарници и направено практическо упражнение и резултатите бяха обобщени на базата на изготвянето на поръчки. Интересен момент беше и запознаването с дейността и историята на възобновения "Дом на литературата", който съчетава под един покрив различни културни дейности- изложби, театрална сцена, представяне на немски и чуждестранни писатели. Там са намерили своето място и издателства, и обучаващи фирми, като всичко съществува в една симбиоза.

По време на семинара беше представен Гьоте-институт с многобройните си звена и задачите, които са залегнали на сегашния етап. Работата на Немските читални от региона беше оценена високо. Библиотекарите се завърнаха в читалните си с чувство на задоволство от постигнатото и с много нови идеи впечатления.

 

2001
 26 - 29 септември

Емилия Милкова - директор на библиотеката, участва в межуднародна конференция по проблемите на "Мултикултурното общество и ролята на библиотеките" в гр.Гера, Германия. Г-жа Милкова изнесе доклад на тема:

"Езиците и библиотечната работа. Ролята на библиотеките в мултикултурното общество".

 

2000
 Ноември

Даниела Илиева - главен библиотекар, спечели конкурс за участие в програма "Courants-Sejour Culture" организирана от Maison des Culture du Monde (Център за Световна култура към Министерството на културата - Франция). >>>>> Програмата е ориентирана към френскоговорящи специалисти в областта на културата от цял свят и цели запознаването с принципите и практиката на официалната национална политика на Франция за подкрепа и финансиране на проекти в сферата на културата. За всеки от участниците е предвидена и индивидуална програма, съобразена със заявените в кандидатурата му конкретни професионални интереси.

 

Нагоре

Sidebar

Footer