Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого Лого Лого Лого

ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” - ВАРНА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” - ДОБРИЧ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” - РАЗГРАД

Форум за местно развитие на тема:
Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа
на местната общност

3 - 4 септември 2013 г., комплекс Албена

 

На 3 и 4 септември 2013 г. в кк „Албена” се проведе форум за местно развитие на тема:
„Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, организиран от Програма „Глобални библиотеки – България”, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград.

От област Варна присъстваха 44 библиотекари, представители на целеви библиотеки по Програма „Глобални библиотеки”.  Форумът бе открит от д-р Емилия Станева-Милкова, директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна и координатор по Програма „Глобални библиотеки” за област Варна и Николай Марков – регионален мениджър ЗУП по Програмата.

На форума присъстваха и представители на Агенцията по заетостта – Варна и Общински информационен център – Варна, които запознаха присъстващите с възможностите за сътрудничество с библиотеките и съвместна работа по различни проекти.

Бяха изнесени презентации от библиотекари за новите възможности на библиотеките и иновативните услуги, които предоставят на потребителите след включването им в Програма „Глобални библиотеки”. Беше проведена дискусия по изнесените презентации.

На втория ден беше проведена работа по групи за изготвяне на идейни предложения за въвеждане на нови е- услуги в библиотеките в подкрепа на местните общности . Групите работиха в следните направления:
- е-заетост
- е-здраве
- е-култура
- е-правителство
- е-тийн култура.

Бяха представени резултатите от работата по групи и новите услуги, които библиотеките могат да  предоставят на своите потребители.

Всички присъстващи изразиха удовлетворението си от срещата и от  обмяната на опит с колеги от други области.

 

 

 

Sidebar

Footer