КНИГАТА - МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАМА

П ъ р в и д е н - 19 май

Официално откриване: 10 ч.

Предиобедно заседание - Зала 37
Председател: Кристиана Димчева

1. Димитър Бърдарски - Национален център за книгата при Министерство на културата
Поглед към проблемите на съвременната българска книга

2. Ст.н.с.II ст. д-р Динчо Кръстев - Централна Библиотека на БАН
Нови форми и тенденции в книгоиздаването и мястото на библиотеката в този процес - два възможни сценария

3. Мариана Гинева - НБ "П. Славейков"- Варна
Изисквания пред библиотечните специалисти в условията на глобалната информационна среда

Д и с к у с и я

П о ч и в к а /11.15 часа-11.30 часа/

4. Павлин Панайотов - издател, "Релакса"
Нови подходи в езиковото самообучение - представяне на продуктите на издателство "Релакса"
Съобщението е придружено от демонстрация

О б е д н а п о ч и в к а /12.00 часа-14.00 часа/

Следобедното заседание предлага програма по избор

14.00 часа

Практикум на фирма PC-TM: Обучение на администраторите на АБ. Настройка на RAM-памет, оптимизиране на персоналните компютри, работа с антивирусни програми. Настройка на АБ. Обсъждане на въпроси по желание на участниците в практикума.
Зала 36

14.00 часа

Модел на автоматизация на университетска библиотека: Посещение на библиотеката на Икономическия Университет
Икономическия Университет - бул. "Княз Борис I" 77

15.30 часа

Представяне на експозицията и проекта - "Всичко за стара Варна" - съвместно начинание на НБ "П. Славейков" и БАРС-Агенция
Средношколски отдел на НБ "П. Славейков" - ул. Братя Шкорпил 24, етаж 3

В т о р и д е н - 20 май

Предиобедно заседание - Зала 37
Начало - 9.00 часа Председател: Галина Димитрова

5. Ваня Грашкина - Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"
Съвременните информационни технологии и влиянието им върху развитието на комплектуването

6. Димитър Бърдарски - Национален център за книгата при Министерство на културата
Книгата в контекста на дигиталните технологии
Съобщението е придружено от демонстрация

7. Валери Начев - Дом за литература и книга - гр. Пловдив
Модул - "АК"- Автоматизирана Книжарница. Компютърна книжна борса
Съобщението е придружено от демонстрация

Д и с к у с и я

П о ч и в к а /10.45 часа-11.00 часа/

8. Ламбрин Сотиров - издател, "Всичко за Варнаi"
Издателски феномени

9. Атанас Якимов - Издателство "Славенаi"
Проблеми на книгоиздаването

10. Бойка Тодорова - НБ "П. Славейков"- Варна
България - страна-фокус на Лайпцигския панаир

Д и с к у с и я

О б е д н а п о ч и в к а /12.00 часа-14.00 часа/

Следобедно заседание - Зала 37
Начало - 14.00 часа Председател: Даниела Канева

11. Апелативен съдия Маринела Дончева - Председател на съюза на юристите
Защита на авторското право на литературния текст

12. Полина Йорданова - Издателство "Касъл Дизайн"
Интерактивно забавление и обучение
Съобщението е придружено от демонстрация.

13. Стефан Стоев - Фирма "Инфобизнес"
"Руска книга" - виртуален магазин. Работа с електронни каталози.
Съобщението е придружено от демонстрация

Д и с к у с и я

П о ч и в к а /15.15 часа - 15.30 часа/

14. Саша Кръстева - Регионална библиотека - Стара Загора
Обмен на данни между библиотеки, работещи с АБ. Електронна размяна на каталожни фиши с допълване на съществуващите бази

15. Румен Чернаев, Светлозар Мечков - Фирма "РС-ТМ"
АБ - WINDOWS версия, АБ в INTERNET - кога ще бъде това?

16. Росен Райков - Фирма "Цифрови системи"
"Български новини" - виртуална среда за издания в електронен вид
Съобщението е придружено от демонстрация

Д и с к у с и я

Т р е т и д е н - 21 май

Предиобедно заседание - Зала 37
Начало - 9.00 часа Председател: Росица Бърдарска

17. Деян Дончев - Дом на ученика - Варна
Книгата в училище

18. Емилия Шиварова - Дом на книгата - Варна
Актуални проблеми на книгоразпространението

19. Катюша Генчева, Тодорка Иванова - "Полиграфия" - Пловдив
Изданията на "Полиграфия" в навечерието на Европейския месец на културата

20. Румен Чернаев, Светлозар Мечков - Фирма "РС-ТМ"
Нови подобрения във версия АБ'99 по модули

21.Радка Калчева - НБ "П. Славейков"- Варна
Библиотечна WEB страница: стъпка по стъпка - Из опита на НБ "П. Славейков"

22. Данчо Панайотов - Книжарска верига "Хеликон" - Бургас
Демонстрация на виртуална книжарница

З а к л ю ч и т е л н а д и с к у с и я


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library