Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

nbs

Информационен семинар
„Библиотеките - привлекателни центрове
през целия живот"

photogallery      

 

ПРОГРАМА

09.30 ч.

Откриване

Поздравление - Община Варна
Поздравление - Областна администрация Варна

Сесия 1

Модератор Кристиана Димчева

10.00 ч.

Учене през целия живот - основна характеристика на функционалния модел на съвременната библиотека
д-р Цветелина Войчева, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна

10.20 ч.

Възможности за финансиране по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“
инж. Виктория Николова, управител на Областен информационен център - Варна

10.40 ч.

Учене през целия живот - състояние и предизвикателства
инж. Диана Христова, старши експерт по професионално образование в РИО – Варна

11.00 ч.

Дискусия

11.15 ч.

Кафе пауза

Сесия 2

Модератор Емил Демирев

11.35 ч.

AQUA NARRABILIS - Словесното разказвателно умение в театър и картини
Жечка Кираджиева и Юлка Николова, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна

11.55 ч.

Концепцията на Варна за спечелване на титлата "Европейска младежка столица"
Светлана Пасева, началник отдел „Младежки дейности” в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Варна

12.15 ч.

Мотивация на възрастните за учене през целия живот в системата на средното образование
Даниела Игнатова, директор на II СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

12.35 ч.

Дигиталните библиотеки и професионалното обучение през целия живот
Димитринка Атанасова, Професионален колеж "Бизнес и култура" - Варна

12.55 ч.

Форми на обучение за възрастни в ПГГСД "Н.Хайтов"
инж. Петя Йорданова", преподавател в ПГГСД "Н.Хайтов" - Варна

13.15 ч.

X-LIBRIS или библиотечната услуга като творчество
Даниела Канева и Деница Чолакова, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна

13.35 ч.

Дискусия и закриване

14.00 ч.

Коктейл

 

Sidebar

Footer