Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

СЕМИНАР

БИБЛИОТЕКАТА –
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
МЯСТО ЗА ВСЕКИ

27 ноември 2014 г.

На 27 ноември 2014 г. в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна се проведе семинар на тема “Библиотеката – културен и информационен център – място за всеки”. Целта на срещата бе обмяна на успешни практики в областта на библиотечно-информационното обслужване, повишаване на професионалните умения и квалификацията на библиотекарите от област Варна, прилагане  на експертно-консултантската функция на Варненската библиотека.

Своят опит в реалното и виртуалното четене, в комуникацията с деца и възрастни хора, както и различен поглед към библиотеката и историята споделиха библиотекарите от читалищата в гр. Варна - от кв. Галата, Левски и Аспарухово, от гр. Суворово, с. Константиново и с. Градинарово, от Варненската регионална библиотека.

Представена бе и кампанията „Заслушай се” от Ашод Дерандонян, която влиза в библиотеките и разкрива нови възможности и предизвикателства пред хората с увреден слух.

В заключителното си слово д-р Емилия Милкова – директор на РБ „Пенчо Славейков” - Варна благодари на участниците в семинара и разказа за последните прояви и насоки в работата на Българската библиотечна и информационна асоциация за популяризирането на книгите и четенето, и на библиотеките на всички нива в управлението на държавата – Министерство на културата и Народното събрание.

 

    

    

Sidebar

Footer