Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Семинар "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване"

 
Отзвук в пресата
Текст
.1.
.ХРИСТОВА, Донка. Обсъждат междукултурното разбирателство / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), ХI, N 93, 26 апр. 2010, с. 10.
.Семинар в Американската читалня на РБ "Пенчо Славейков" на тема "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване".
Текст
.2.
.[СЕМИНАР на тема "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване" в Американската читалня] : [Снимка]. // Ч е р н о м о р е (Варна), XI, N 94, 27 апр. 2010, с. 12.
Текст
.3.
.ГУРНАКОВА, Виолета. Ученици разчупват междукултурни бариери / Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXVI, N 96, 27 апр. 2010, с. 8.
.Тридневен семинар под мотото "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване" в Американска читалня на РБ "Пенчо Славейков".
Текст
.4.
.СТЕФАНОВА, Милена. Учат варненчета за културните различия / Милена Стефанова. // П о з в ъ н е т е (Варна), [XVII], N 98, 27 апр. 2010, с. 3.
.Тридневен семинар под мотото "АБВ на междукултурното разбирателство и общуване" в Американска читалня на РБ "Пенчо Славейков".

Sidebar

Footer