Май, 2010

Международен семинар "Обучение през целия живот"

Варна, 24–28 май 2010 г.

 

В края на май във Варна се проведе заключителният семинар на проекта с цел да обобщи и анализира резултатите от усилията на всички партньори. Заключителният семинар представи българския опит в тази насока. Партньорите от чужбина имаха възможност да посетят няколко български читалища от различен тип - от градски райони и малки населени места със смесено етническо население.
(още...)

 

Май, 2010

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 май 2010 г.

 

В средата на май 2010 г. се проведе практическият курс на библиотеката, насочен към възрастова аудитория 60 +. Курсът е пети поред, инициативата стартира през юни 2009, броят обучени надхвърля петдесет.
(още...)

 

Април, 2010

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 13 - 15 април 2010 г.

 

Курсовете по начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възраст вече се превърнаха в нормална библиотечна инициатива. Амбицията е да започнат да се провеждат всеки месец, тъй като все повече и повече се увеличават желаещите да се запознаят с новите технологии.
(още...)

 

Февруари, 2010

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Трети практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 15 - 17 февруари 2010 г.

 

След проведените два курса по компютърни умения за начинаещи с целева група възрастни хора 60 плюс през миналата 2009 година библиотеката получи много отзиви и още повече желаещи за включване в програмата. Роля за увеличаващия се приток от кандидат-курсисти има и засилващото се медийно отразяване на библиотечната инициатива. Затова още в началото на годината, в средата на месец февруари, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ проведе трети практически курс.
(още...)

 

Ноември, 2009

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Втори практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 9 - 11 ноември 2009 г.

 

Във втората седмица на ноември Регионална библиотека "Пенчо Славейков" проведе втори практически курс в рамките на програма "Грюндвиг": Long Life Learning For Seniors (LL4S). Курсът е с предмет "Компютърни и информационни умения за начинаещи", а обучаемата целева група е възрастни хора над 60 години.
(още...)

 

Септември, 2009

Посещение в Екситър

 

Поредният тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens) бе проведен от 14 до 18 септември 2009 г. в град Екситър, област Девън, Великобритания. Участие взеха представители на партньорските организации от Великобритания, Швеция, Словения, Испания и България.

(още...) 

 

Юни, 2009

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот"

 

Задачата на практическия курс за създаване на начални компютърни и информационни умения за възрастни 60+ предполагаше осигуряване от страна на организатора - Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" - на условия в три направления: място и подходяща техническа база за провеждане на курс; план за работа, съобразен с нивото на пожелалите да се обучават; преподаватели и помощници за различните групи.
(още...)

 

Март, 2009

Посещение в Болоня

 

От 9 до 13 март 2009 г. в Болоня, Италия бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара взеха участие представители на библиотеките партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция, Публична библиотека Крани, Словения, неправителствена организация - Испания и от страна на домакините – представители на община Самоджиа, Болоня.

(още...) 

 

Декември, 2008

Посещение в Роскилде

 

От 9 до 12 декември 2008 г. в гр. Роскилде, Дания бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара бяха включени участници от страните партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция и Представители на кметство Мазарикос, Испания

(още...)