Март, 2009

Посещение в Болоня

 

От 9 до 13 март 2009 г. в Болоня, Италия бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара взеха участие представители на библиотеките партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция, Публична библиотека Крани, Словения, неправителствена организация - Испания и от страна на домакините – представители на община Самоджиа, Болоня.

(още...) 

 

Отзив в пресата
Отзив в пресата