Април, 2010

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 13 - 15 април 2010 г.

 

Курсовете по начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възраст вече се превърнаха в нормална библиотечна инициатива. Амбицията е да започнат да се провеждат всеки месец, тъй като все повече и повече се увеличават желаещите да се запознаят с новите технологии.
(още...)