Посещение в Болоня

От 9 до 13 март 2009 г. в Болоня, Италия бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара взеха участие представители на библиотеките партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция, Публична библиотека Крани, Словения, неправителствена организация - Испания и от страна на домакините – представители на община Самоджиа, Болоня.

 

През първия ден работните срещи на семинара бяха организирани в Casa dell Solidarieta (Casalecchio di Reno) – център, изграден с доброволчески труд след трагичен инцидент през 1990 г. с катастрофирал самолет, отнел живота на 12 деца. Този център събира доброволци за работа в различни сфери в полза на общността и дейността му илюстрира по подходящ начин опита, с който домакините участват в развитието на международния проект.


С кратки презентации участниците запознаха партньорите си своите програми и опит свързани с целите на проекта - съвместяване на организационни подходи и педагогически аспекти за това как да бъдат заинтригувани възрастните хора да повишат качеството на своя живот, развиване на практики за въвличане на възрастните хора в процеси на обучение, изследване на начини на поддържане и повишаване на компетенциите сред възрастните хора, насърчаване на практики за ангажиране и на възрастни доброволци за обучение и доброволци, работещи с целеви групи от възрастни хора. Бяха разгледани параметри и бъдещи дейности по създаване и развитие на уеб-сайта на проекта.


Вторият ден на семинара бе посветен на по-обстойно запознаване с опита на италианските партньори при посещение на 'Eco-museo di Castello di Serravalle на територията на Valle del Samoggia, където на място бе представена организацията AUSER с дългогодишна традиция в структурирането на доброволчески сдружения. Визитата в Monteveglio Regional Park онагледи работата на друга доброволческа организация Green men, с която участниците в семинара подробно бяха запознати в централния офис на организацията на третия ден.


През втория и третия ден бяха посетени и две библиотеки. Библиотеката-медиатека - Mediateca di Bazzano, специализирана в областта на изкуството и с опит в ползването на доброволчески труд в пряката си работа. Особен интерес заслужено предизвика посещението на Biblioteca Archiginnasio – университетската библиотека на Болоня, забележителна с дългата си история и особено богата книжна колекция.