Международен семинар "Обучение през целия живот"

Варна, 24–28 май 2010

Програма на семинара


В края на май във Варна се проведе заключителният семинар на проекта с цел да обобщи и анализира резултатите от усилията на всички партньори. Заключителният семинар представи българския опит в тази насока. Партньорите от чужбина имаха възможност да посетят няколко български читалища от различен тип - от градски райони и малки населени места със смесено етническо население. Читалището - тази специфична българска обществена институция с традиции в опазването и популяризирането на самобитна културна идентичност - илюстрира опита на страната ни в подкрепа на различни доброволчески инициативи, които имат отношение както към опазване на културната памет, така и като форма на социализация и личностна изява на различни възрастови групи. Участниците в семинара се срещнаха и с представители на граждански сдружения, които на доброволен принцип подкрепят различни обществено значими каузи или съдействат на изследователската работа в музеите.

Варненската библиотека представи различни свои дейности в сферата на социалната й роля - активно присъствие в делничния живот на своите потребители. По-специално внимание бе отделено на работата с Обществото на краеведите във Варна, различни инициативи в партньорство с Пенсионерския съюз в града. Този проект инициира реализацията на друга успешна практика, превърнала се в регулярен ангажимент на библиотеката - курсове по компютърна грамотност за 60+ - Третата възраст on-line.

Участниците в семинара обобщиха резултата от проекта "LL4S - Обучение през целия живот" като успешно партньорство за всички.

 

 

Презентации на участниците

Обобщение. Презентации по задачи

  • Задача 1 (.pdf) - Методи (включително маркетингови) на интегриране на възрастните граждани в процеса на обучение.
  • Задача 3 (.pdf) - Методи за предаване на познание от възрастното към младото поколение
  • Задача 4 (.pdf) - Методи за поддържане и увеличаване компетентността на възрастните хора
  • Задача 6 (.pdf) - Оценка и утвърждаване
  • Задача 7 (.pdf) - Заключение