Третата възраст ОНЛАЙН

Практически курсове в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010

 

В разгара на летния и отпускарски сезон библиотеката проведе традиционния си практически курс за възрастни хора 60 +. За първи път обучението протече в две смени – за два випуска, първият от 9 до 12, вторият 14 до 17 ч. Това бяха випуск 6 и 7, тоест от началото на инициативата си (юни 2009) варненската библиотека е въвела над 70 човека в началните понятия и умения за работа с компютър.
Находчивия надслов „Третата възраст ОНЛАЙН” заехме от наша курсистка в един от първите випуски.

Да припомним:

Тридневната програма на курса за компютърни и информационни умения предвижда отделни лектори за всеки ден, както и индивидуални помощници за обучаемите. Курсистите се разделят условно по двойки, като за всяка двойка библиотеката осигурява лаптоп. Почти без изключение на всеки курс някой от курсистите носи собствен лаптоп. Курсът съвместява теоретични знания и практически упражнения, както и подробна документация, за улеснение се използват проектор и флипчарт. Търси се и обратната връзка - попълват се входящи и изходящи анкети.

 


Випуск 6

 


Випуск 7


 

Какво ново?

(1) Сезонна динамика в състава на лекторите и помощниците. Първите двама лектори се сменяха за всяка от групите първите два дена, третият лектор се сменяше сам със себе си. На третия ден бе присъединен и новопосветен асистент, неучаствал в предишни курсове.

(2) Сполучливата формула. Освен че бе спестен технически и човешки ресурс, провеждането на два паралелни курса в един ден позволява на обучителите да рационализират работата си и да опитват повече новости в обучителната си техника (напр. въведение в каталога на библиотеката, задача-формуляр, нови анкети и др).

(3) Устойчивостта на инициативата. Започнал като част и от ангажиментите на библиотеката по проекта LL4S, практическият курс вече има белезите на устойчивата практика.

 

Три наблюдения за финал:

1. Работата със социалните партньори на библиотеката. В единия от курсовете имаше хора от Дом „Гергана” – Варна.

2. Повишаването на „емоционалната температура” на групата. Бяха използвани интерактивни социално-психологически методи за работа с група.

3. Списъкът със записващите се продължава да набъбва. Тази популярност е сигурен знак, че преминалите курса го оценяват като много полезен и, надяваме се, качествен.

Те стават нашите препоръчители.