Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 13-15 април 2010

 

Курсовете по начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възраст вече се превърнаха в нормална библиотечна инициатива. Амбицията е да започнат да се провеждат всеки месец, тъй като все повече и повече се увеличават желаещите да се запознаят с новите технологии.

Програмата на курса е тридневна. Курсистите се разделят условно по двойки, като за всяка двойка библиотеката осигурява лаптоп. Обучителите са служители от различни звена на библиотеката. Целта е участниците да придобият начална компютърна грамотност - да се научат да създават документи, да ги подреждат в папки, да си служат с електронна поща и да работят със скайп. Това е от особена важност за хората, чиито деца и внуци не са в България. Интернет практически събори границите в съвременния свят и човек просто трябва да има съвсем основни познания, за да може да контактува бързо и евтино със своите близки.

Ползата от тези курсове е двустранна. От една страна курсистите получават базова компютърна подготовка, а от друга - учителите усъвършенстват преподавателските си и комуникативни умения.

 

Новото:

Този път в курса се включи "ветеран" - участничка от предходните инициативи изрази желание да затвърди уменията си и се яви за втори път. Нещата, с които се беше запознала по време на първите си уроци, вече й бяха значително по-ясни и се появи практическата възможност за надграждане на знания. Имаше курсисти, които си направиха Facebook account и веднага започнаха да добавят приятели в листата си.

Двама от участниците донесоха собствени лаптопи. Лекторите им показаха как да си оправят настройките и как най-лесно да работят с конкретни програми и приложения.

 

Идеи за бъдещето:

Сериозно се обмисля възможността за провеждане на курсове за по-напреднали с компютърните умения хора.