Посещение в Екситър

Поредният тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens) бе проведен от 14 до 18 септември 2009 г. в град Екситър, област Девън, Великобритания. Участие взеха представители на партньорските организации от Великобритания, Швеция, Словения, Испания и България. За съжаление партньорите от Болоня, Италия, напуснаха проекта поради недостатъчната подкрепа на община Самоджиа.

 

Първите работни срещи бяха проведени в Read Hall - една от сградите на университета в Екситър. Семинарът бе открит с официално приветствие на съветник Стюърт Баркър. Последваха презентациите на партньорите. Участниците, всеки в рамките на десетина минути, правеха кратко представяне на страните си, след което разясняваха дейностите на представляваната от тях институция, свързани с неформалното обучение на възрастни хора и развиването на практики за въвличането им в разнообразни процеси на обучение, свързани с поддържане и повишаване на компетенциите на обучаващите се.

 

Домакините от Великобритания направиха кратък преглед на дейностите по обучение на възрастни хора, извършвани от библиотеките и неправителствените организации в окръг Девън. По-нататък участващите в семинара получихме възможността да се запознаем с част от тях и нагледно.

 

Презентацията от шведска страна бе извършена от госпожа Каутар Джабала. Една от интересните програми, по които се работи с възрастните хора, е "Write Your Life". Много професионални и лични преживявания и опит биха били изгубени, ако никой не ги документира. Това мероприятие поддържа идеята, че всеки, независимо колко обикновен изглежда отстрани животът му, има какво да каже на другите. Участниците се насърчават да разказват живота си, да го описват и да го предоставят на свой роднина, а защо не и на някой друг.

 

Милена Симич от Публичната библиотека в Крань, Словения, представи програмата "Ways and side ways of the old age". Възрастните хора разговарят с пенсиониран психолог - експерт по психология и обучение. Той разяснява начините и средствата, посредством които участниците в групата могат да повишат компетенциите си в различни области на знанието. Хората научават как чрез правилен подход към учебния процес биха могли да усвоят нови знания, а най-важното, че техните знания и умения са извънредно важни както за младото, така и за тяхното собствено поколение.

 

Датската презентация бе представена от Лиз Педерсен и Хане Бьорн. Библиотеката в Роскилде е регионална библиотека в университетски град с високо образовано 84 000 население. Предлага голямо разнообразие от библиотечни материали, включително и електронни ресурси. В периода 2007-2009 г. участва в няколко целеви проекта за граждани над 50 г., за лишени от компютърна грамотност и за хора в неравностойно положение. Работи се над базово обучение по компютърна грамотност. Интересното е, че занятията се провеждат без компютър. Целта е обучаващите се да натрупат достатъчно теоретични познания, преди да пристъпят към практическа работа с новите технологии.
Следва обучение за работа с интернет. Възрастните хора научават как да създават собствен e-mail, как да прикачват файлове и да комуникират през мрежата.
От особен интерес е проектът, стартиран от библиотеката в Роскилде, Age Force. Представлява интернет общност, създадена по подобие на Facebook, в която обаче се включват единствено хора в пенсионна възраст, същите, които преди това са придобили компютърна грамотност.

 

Презентацията на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" бе насочена към дейностите, насочени към повишаване качеството на живот на възрастните хора чрез обучение, обмен на знания и споделяне на нови идеи. С партньорите без споделено предвеликденското мероприятие, свързано със споделянето на традиционни техники за месене на козунаци и писане на яйца - дейност, в която възрастните участници споделиха ценния си опит с по-младите поколения, както и на семинара, в който хора, излезли от активна трудова възраст, получиха знания по работа с компютърни и мобилни технологии.

 

Частната компания от Испания Ciberespacio развива дейности в сферата на обучението на възрастни с основен профил информационни и компютърни технологии за начинаещи. Работи със Социалните грижи на градската община в Мазарикос с население 6 500 души, като повишава образованието на възрастни жители в селските райони. Господин Хосе Рамон Есперанте сподели опита на компанията в тази насока. Разработената за тази цел програма "Xeometrica" предразполага възрастните хора и техните внуци да си предават и споделят знания и умения. Младежите научават интересни неща, свързани с историята и културата на родния град, а бабите и дядовците им се научават да работят с интернет.

По-късно през деня посетихме централната библиотека в град Екситър, където в Информационния център ни бе предоставена практическата възможност да наблюдаваме как библиотечни служители помагат на възрастни хора да контактуват със своите близки по интернет.

 

Допълнителен бонус за участниците в семинара бе възможността за запознаване с дейностите и програмите, свързани не само с приобщаването на възрастните хора, но и с опазването на културното наследство, извършвани от Централната библиотека, библиотеката към катедралата "Свети Петър", Devon and Exeter Institute и West Country Studies Library.

 

На следващия ден участниците в семинара бяхме запознати с дейността на партньорските организации, занимаващи се с неформално обучение на възрастни хора, Upstream и Age Concern.

 

Upstream осъществява проект, окуражаващ стимулирането на креативността и социалната активност на възрастните хора с цел подобряване на живота и независимостта им. Идеята за създаването му тръгва от местни лекари, които откриват, че много социално изолирани по различни причини хора имат нужда единствено от морална подкрепа, за да съживят своите интереси и да възстановят вкуса си към живота. Постепенно в работата се включват доброволци и дейността на проекта се разширява. Как действа Upstream:

- Работещите в организацията откриват хора, които биха се нуждали от услугите им и ги посещават. Дискутират техните нужди и интереси, за да открият и преодолеят всяка евентуална бариера, която ги спира да продължат своето развитие.

- Следва организирането на възрастните хора в групи по интереси, където подобряват знанията си в определени области или получават и придобиват нови знания и умения. Работи се с граждани от чужди националности, които са изправени пред езикова бариера. В организираните дейности участват доброволци, които подпомагат ресоциализирането на възрастни хора с известни степени на деменция. За дейността си организацията е носител на награда NICE за 2008 година от Националния институт по здравеопазване и клинично подобрение.

Age Concern предлага широк спектър от услуги, насочени към възрастните хора от цялата област. С тази цел е разработен проектът Time for Life – двегодишен пилотен проект между Age Concern Devon и Upstream, поддържан от местната община, здравните заведения и различни доброволчески организации. Според създателите му третата възраст е времето, през което се води най-пълноценен живот. Възрастните хора се насърчават да:

- създават нови приятелства,
- да получават и споделят знания и умения,
- да предприемат лесни стъпки, с които биха подобрили качеството си на живот.

Последва практическо занятие под формата на уъркшоп. Участниците в семинара бяха разделени на няколко групи, в които обсъждаха различни методи за поддържане и увеличаване компетентността на възрастните хора, както и проблеми, пред които евентуално бихме могли да се изправим.

 

След това участниците в семинара посетиха общинската градска библиотека Saint Thomas, където директорката Джил Хюз ни запозна с дамите от местния читателски клуб. В него участват граждани над петдесетгодишна възраст. Събират се всяка първа сряда в месеца и обсъждат прочетеното, като се ограничават до две книги на участник.

Четвъртият ден от семинара протече с посещение на библиотеката в град Дартмут, част от доброволческата организация Флавел център. Целият обществено-културен комплекс е изграден от възрастни доброволци, членове на организацията U3A ("Университет на третата възраст"). Изнесена бе кратка презентация, включваща историята на създаването на центъра, след което последва запознаване с различните организирани от институцията дейности, свързани с интегрирането в обществото и обучението на възрастните хора. Хората в пенсионна възраст водят активен социален живот. Насърчават се да придобиват знания в интересуващи ги области, да участват в различни кръжоци - по четене, по спорт и танци, да придобиват компютърни умения и да общуват по интернет.

 

Резултатите от мероприятията бяха обобщени на петия ден. Осъществен бе ползотворен контакт с тенденции за дългосрочно сътрудничество с организатора и участващите в семинара.