Добре дошли в проект "Обучение през целия живот"

ГД Образование и култура към ЕК

 

Проектът "Обучение през целия живот" се фокусира върху услуги за подобряване качеството на живот на възрастните хора въз основа на специфични методи на обучение, образователен тренинг за подбрани служители и персонал, примерни практики на местните органи на управление и неправителствените организации.

Дейностите по проекта ще бъдат изложени в цялостни тестове, разработени в услуга на възрастните хора. Методите на работа ще бъдат оценявани въз основа размяната на услуги между различните страни по проекта, с нови оценки на приложените версии в конкретната среда.


Отговорност за информацията по проекта носят локалните координатори.

 

Всички партньори се включват в специфичната сфера на дейност за разработване на услугите, насочени към възрастните граждани, включват се в обучителните процеси с тях, за да се предотврати обществената им деинтеграция и да се повиши качеството им на живот.

Всички участници използват Партньорството като начин за обмяна на опит с колеги в различен културен контекст, за провокиране с нови идеи и постижения в партньорските организации.