Методология:

Задача 1: Методи (включително маркетингови) на интегриране на възрастните граждани в процеса на обучение.

 

 • В Европа постоянно се увеличава броят на пенсионерите и на хората, които подлежат на пенсиониране в следващите няколко години.
 • Как да се подходи към тези хора?
 • Как да се поддържа интересът им към обучението?
 • Как да се повиши качеството им на живот?
 • Как вече натрупаното познание и компетентност да бъдат използвани в контекста на включването на възрастните хора в процесите на обучение?


Отговорен партньор по тази задача е библиотеката в Роскилде, Дания.

 


Задача 2: Методи за включване на възрастни доброволци в обществена работа чрез дейността на други възрастни граждани


 • Много от хората, които са изправени пред съществуването извън пазара на труда, имат огромни ресурси от познание и време.
 • Местната общност се нуждае от техните способности и интереси. Те биха могли да подпомогнат други възрастни хора в процеса на тяхното социализиране.
 • Обучението може да направи от доброволното участие едно много по-възнаграждаващо и позитивно предизвикателство.
 • Проектът цели да открие какво може да е ядрото от заинтересувани пенсионери, включени като доброволци, и как да се подходи към тях, как да се привлекат повече възрастни в доброволната работа.
 • Проектът изследва методите и възможностите за поддържане на компетентността на възрастните хора, за да провокират интерес и открият съмишленици.


Отговорен партньор са библиотеката и информационният център в Девън, Великобритания.

 


Задача 3: Методи за предаване на познание от възрастното към младото поколение


 • Сред знанието и способностите, които притежават по-възрастните, са и тези за традицииите и техниките, които вече са в по-малка степен актуални. По-младите поколения пък знаят неща, необходими за активния социален живот в съвременното общество.
 • Как да се открият методите, които да инспирират обмен между поколенията, които да подкрепят възрастната общност, които да опазят и предадат културното наследство? За да не бъде то загубено, за да се положат грижи за него.
 • Наложително е да се изведат методите, които ще опазят компетентността, интересна и необходима за младите поколения, но и ще дефинират областите, в които възрастните нямат достатъчно познание, за да водят живот на равностойни и осведомени граждани.


Отговорен партньор е Италия - Communita Montana Unione dei Comuni Valle del Samoggia

 


Задача 4: Методи за поддържане и увеличаване компетентността на възрастните хора

 


Задача 5: Оценка и утвърждаване


 • Оценката на проекта има за цел да създаде средства и способи за споделяне на дейностите между партньорите и страните.
 • Описанието на дейностите, местата и отличителните характеристики ще направи възможно разбирането на основната идея и главните компоненти за прилагането им в нова среда.
 • Вече тествана на едно място, дейността или практиката може да бъде пренесена в нова форма, на ново място. Това ще даде възможност да се разбере защо дадена проява може да бъде определена като "добра практика", "по-добра практика" и, дори, "най-добра практика".


Отговорен партньор е Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна.

 


Задача 6: Разпространяване на дейностите


 • Освен разпространението на дейностите със средствата на маркетинга, сътрудничеството и публикуването на резултатите, проектът ангажира отделните партньорски работни групи с взаимен обмен на информация и познание с възможностите на on-line общуването.

 

Отговорен партньор е Испания - Ciberespacio SL