Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 15-17 февруари 2010

 

След проведените два курса по компютърни умения за начинаещи с целева група възрастни хора 60 плюс през миналата 2009 година библиотеката получи много отзиви и още повече желаещи за включване в програмата. Роля за увеличаващия се приток от кандидат-курсисти има и засилващото се медийно отразяване на библиотечната инициатива. Затова още в началото на годината, в средата на месец февруари, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" проведе трети практически курс.

 

Курсът е с предмет „Компютърни и информационни умения за начинаещи“ и е с тридневна прогама. Програмата включва отделни лектори за всеки ден, както и индивидуални помощници за обучаемите. Курсистите се разделят условно по двойки, като за всяка двойка библиотеката осигурява лаптоп. Обучителите са служители от различни звена на библиотеката. Курсът включва подробна документация, както и набляга на обратната връзка - попълват се входящи и изходящи анкети.

 


Обучението започва с компютърното А и Бе: що е компютър, как се организират документите в него, как се създават, начална работа с текстов редактор. През другите дни тези знания се допълват с работа в интернет, създаване и използване на интернет поща, на скайп потребител и провеждане на първия интернет разговор.

 

Любопитно е, че на този курс възникваха непредвидени обстоятелства. Явиха се повече курсисти от първоначално записаните и общият брой нарасна до 14 (от заложените 10-12, какъвто бе броят на участниците в предните два курса). С това капацитетът на залата на Американската читалня, която е домакин на курсовете, бе изпълнен до край и се наложи реорганизация в учебните планове на лекторите, преформулиране на работата с проектора, например, и т.н. Изненадващо имаше трудности със сайта на една от българските електронни пощи и трябваше да се вземе бързо решение за регистрация в друга, непланирана поща…

 

Какво прави впечатление от провежданите курсове? Мотивацията. Участниците са високо мотивирани да навлязат в новия технологичен ритъм на последните години, повечето от тях търсят път към достъпния им домашен компютър, но с недостъпни им все още функции. Активността. Хората в неактивна вече работна възраст са високо активни в социално отношение.

 

Участващите в тези практически курсове получават на свое име библиотечно свидетелство за преминатия курс, както и ваучери за безплатно ползване на интернет в информационния център на библиотеката, където да практикуват своите нови умения и знания със съдействието и подкрепата на специалистите в центъра.

 

  Отзиви в медиите:
РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
ГЕОРГИЕВА, Юлия. Пенсионери сърфират в интернет / Юлия Георгиева. // Н а р. д е л о (Варна), LXVI, N 43, 22 февр. 2010, с. 8.
Трети практически курс " Компютърни и информационни умения за начинаещи" от проекта "Обучение през целия живот" на РБ "Пенчо Славейков" - Варна.

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
ТОНЧЕВА, Десимира. Хора на 60 + 1 г. залягат над скайп и гугъл / Десимира Тончева. // Т в о я т д е н (Варна), N 33, 17 февр. 2010, с. 3.
Курсовете по компютърна грамотност се провеждат в РБ "Пенчо Славейков" по проект "Обучение през целия живот".

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
[ОБУЧЕНИЕ през целия живот]. : [Снимка] // Ч е р н о м о р е (Варна), ХI, N 37, 16 февр. 2010, с. 6.
Компютърно обучение за възрастни в РБ "Пенчо Славейков".

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
СТЕФАНОВА, Милена. Компютрите привличали пенсионерите / Милена Стефанова. // П о з в ъ н е т е н о в и н и (Варна), [ХVII], N 38, 16 февр. 2010, с. 5.
Компютърно обучение на възрастни хора в РБ "Пенчо Славейков" по проект "Обучение през целия живот".

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
ОБУЧАВАТ възрастни варненци на основни компютърни умения. [Електронен ресурс]
http://www.dnesplus.bg/Society.aspx?f=99&d=311613, 15.02.2010

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
УЧАТ пенсионери как да ползват компютър. [Електронен източник]
http://news.varna24.bg/142760.html, 15.02.2010