Декември, 2008

Посещение в Роскилде

 

От 9 до 12 декември 2008 г. в гр. Роскилде, Дания бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара бяха включени участници от страните партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция и Представители на кметство Мазарикос, Испания

(още...)