Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 9-11 ноември 2009


Във втората седмица на ноември Регионална библиотека "Пенчо Славейков" проведе втори практически курс в рамките на програма "Грюндвиг": Long Life Learning For Seniors (LL4S). Курсът е с предмет "Компютърни и информационни умения за начинаещи", а обучаемата целева група е възрастни хора над 60 години. По този проект библиотеката работи вече втора година, а на последния тренинг-семинар през септември в Екситър, Великобритания, библиотечните представители споделиха с презентация набрания опит от първия, юнския курс по обучение на възрастни в новите технологии.

 

Курсът е тридневен, програмата включва отделни лектори за всеки ден, както и индивидуални помощници за обучаемите. Курсистите се разделят условно по двойки, като за всяка двойка библиотеката осигурява лаптоп. Интересното за този курс бе, че имаше участници, дошли със свой личен компютър. Обучителите са служители от различни звена на библиотеката. Документацията на курса включва програма, входни и изходни анкети, учебни и илюстративни материали по темите на курса, речник с нови термини.

 


Какво прави впечатление от вече проведените два курса? Мотивацията. Участниците са високо мотивирани да навлязат в новия технологичен ритъм на последните години, повечето от тях търсят път към достъпния им домашен компютър, но с недостъпни им все още функции: внуците все нямат време да ги въведат в света на компютъра. Други търсят в курса допълнителни умения, както и организация на откъслечните си знания. Трети създават условия за контакти с живеещи по чужбина свои близки. Прави впечатление и желанието на хората в неактивна вече работна възраст да са активни, да не спират с личните си и социални контакти и развитие. И на двата курса имаше представители на различни пенсионерски организации, открили в библиотечната инициатива възможност за активност. Прави впечатление и създаваната само за три дни социална връзка между обучаемите, някои споделят, че се чувстват наистина като курсисти, тоест като част от общност.

 

Удоволствието, с което възрастните хора, които не са имали възможността да овладяват в движение новите технологии, навлизат в тях – от справянето с мишката до регистрирането на имейл, и благодарността им са сред най-важните награди за организаторите от библиотеката.

 

Библиотеката продължава да поддържа тази инициатива, както и ще споделя опита си. А участващите в нейните практически курсове получават на свое име библиотечно свидетелство за преминатия курс, както и ваучери за безплатно ползване на интернет в информационния център на библиотеката, където да практикуват своите нови умения и знания със съдействието и подкрепата на специалистите в центъра. След обобщителните дейности на всички участници се пращат електронни писма на новосъздадените им пощи със снимки и материали от обучителния семинар.

 

Отзив в пресата
Отзив в пресата