Юни, 2009

Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот"

 

Задачата на практическия курс за създаване на начални компютърни и информационни умения за възрастни 60+ предполагаше осигуряване от страна на организатора - Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" - на условия в три направления: място и подходяща техническа база за провеждане на курс; план за работа, съобразен с нивото на пожелалите да се обучават; преподаватели и помощници за различните групи.
(още...)