Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010 - шести випуск

Ден първи - текстов редактор Word

 

 

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010 - шести випуск

Ден втори - Интернет и E-mail

 

 

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010 - шести випуск

Ден трети - Skype

 

 


Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010 - седми випуск

Ден втори - Интернет и E-mail

 

 

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 юли 2010 - седми випуск

Ден трети - Skype

 

 


Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 15-17 февруари 2010

ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 16.02.2010 г.

 

 


ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 16.02.2010 г.
Интервю с Кристиана Димчева - зав. център за справочно-библиографска информация и регионална история

Част 1

 

ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 16.02.2010 г.
Интервю с Кристиана Димчева - зав. център за справочно-библиографска информация и регионална история

Част 2

 


Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 9-11 ноември 2009

ТВ "BBT"