Компютърни и информационни умения за начинаещи

Практически курс в рамките на проект "Обучение през целия живот", 12-14 май 2010

 

В средата на май 2010 г. се проведе практическият курс на библиотеката, насочен към възрастова аудитория 60 +. Курсът е пети поред, инициативата стартира през юни 2009, броят обучени надхвърля петдесет.

 

Това е повод за обобщение на параметрите на проекта.

 

Обучението започва с компютърното А и Бе: що е компютър, как се организират документите в него, как се създават, начална работа с текстов редактор. През другите дни тези знания се допълват с работа в интернет, създаване и използване на интернет поща, на скайп потребител и провеждане на първия интернет разговор.

 

(1) Курсът е плод на политиката на библиотека за по-голяма социална отзивчивост и отвореност. Провежданите през годините контакти със социалните партньори, анализите на техните нужди и запитвания, както и партньорството по международни проекти като "Обучение през целия живот" (LL4S) довеждат до идеята за създаване и изнасяне на практически курс по начални компютърни умения за съответната възрастова група.

 

(2) Инициативата предизвиква силен интерес, желаещите и записалите се са повече от първоначално очакваното и от 2010 г. библиотеката изнася почти по един курс месечно. Интересът е предизвикан както от сполучливо подбраната тематика на курса, така и от широкото и градиращо медийно отразяване. Освен това популярност курсът добива и от неформалните контакти на курсистите, както и от принадлежността на някои от тях към пенсионерски и други организации.

 

(3) Трудността на задачата на фона на засилен интерес идва от ресурса, който библиотеката използва за обезпечаване на курса. Лекторите са трима, помощниците са петима, курсистите са десет. Осигуряват се пет лаптопа и проектор, а облекчаваща тенденция е курсистите да носят свои преносими компютри. За всеки випуск се подготвя документация и помощни материали, разпечатват се поименни грамоти. Курсът използва изцяло Американската читалня, провежда се в рамките на три дни с по три часа обучение преди обед по дефинирана в документацията програма.

 

(4) Профилът на курсистите от възрастова група 60 + не би могъл да се подведе под един знаменател, но прави впечатление ясната мотивация. Повечето обучаващи се са с висше образование, със средни и високи професионални позиции в активната трудова възраст; имат определена нужда да получат знанията, които ще ги направят по-комуникативни, особено по семейна линия. Често те имат и индивидуални запитвания, търсят помощ и за личните си компютри. Знанията им по темата на курса варират, като организаторът се стреми да ги класира при предварителните контакти, за да няма дисонанс в темпото на учебната работа.

 

(5) До видимост на резултатите и възможност за обобщения се стига по няколко пътища. Освен чрез личните впечатления, контакти и общуване с участниците в курса информация се събира чрез задължителни входящи и изходящи анкети. Курсистите биват канени до доразвият получаваните умения в Информационния център на библиотеката, за който те получават безплатен ваучер - и част от тях наистина се възползват. Друг начин за добиване на информация за ползите на курса е нарастващият брой кандидати, научили по неформални канали, "от ухо на ухо", за инициативата. Което означава капиталов престиж за институцията организатор.

 

(6) Поради обхвата на курса, включващ базови, начални умения по избраната тематика, и с оглед на отзивите на курсистите е напълно нормално в бъдеще да възникне идеята за второ ниво, надграждащ курс за тези, които демонстрират най-силна мотивация. Възможни са форми на курсове, в които обучаваните да са активната страна в задаването параметрите на тематиката или в индивидуалните нужди от консултация. Възможно е предзадаването на критерии: курсисти само с лични лаптопи, курсисти само по определена тема с повече време за практика и др.

 

 

Всеки курс и всеки випуск си има своите изненади и особености. В настоящия имаше видима разлика между нивата на предварителни знания и умения в бораването с компютър и ползването на интернет. Това създаде по-голям диапазон в темпото на работа и пожелания на някои от участниците за повече време по конкретните задачи. Като мярка за предотвратяване на този ефект библиотеката ще предприеме второ класиране на вече записаните кандидати по ясни показатели като "собствен компютър / личен лаптоп", "боравене с мишка", "наличие на имейл и скайп регистрация". Кандидатите ще бъдат приканвани, ако имат лаптопи, да се чувстват свободни да ги носят.

  Отзив в пресата:
РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект

ПЕНСИОНЕРИ напират за компютри // П о з в ъ н е т е  н о в и н и  (Варна), [ХVII], N 110, 11 май 2010, с. 2.
Пореден курс по компютърна грамотност, организиран от РБ "Пенчо Славейков" по проект "Обучение през целия живот".