Септември, 2009

Посещение в Екситър

 

Поредният тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens) бе проведен от 14 до 18 септември 2009 г. в град Екситър, област Девън, Великобритания. Участие взеха представители на партньорските организации от Великобритания, Швеция, Словения, Испания и България.

(още...)