За проекта

Възрастните хора са по-здрави и щастливи, ако се чувстват пълноценни в нормалния обществен живот. Партньорите по този проект разработват методи за приобщаването им чрез обучение и развиват местни стратегии, обменяйки опит и нови идеи. Партньорството е насочено към повишаване качеството на живот на хората, навлизащи в нова фаза от своя живот, и предлагането на възможност за участие в обучителни процеси или участие като доброволци в процеса на обучение на други хора.

 

Проектът е насочен към откриване на методи за обмен на знания между различните възрастови групи като част от процеса на обучение, както и към намиране на общ подход за разбиране на условията за живот на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи услуги. В състава на партньорите по проекта са включени библиотеки, социални служби и сдружения, представящи разнообразие от формално и неформално обучение, както и различни културни, социално-икономически и образователни среди в три селски региона на Испания, Италия и Швеция и три градски региона на България, Дания и Великобритания. Целта е да се обобщят идеите, методите за оценяване и, ако са приложими, те да се адаптират и реализират в нов контекст. Всичко това дава възможност да се използва опит, който в повечето случаи трудно би могъл да бъде предаден.