Април, 2009

Вестник "Черно море" за посещението в Болоня

 

РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект
РЕГИОНАЛНАТА библиотека ще домакинства на тренинг семинар по европроект :
Идеите на "Обучение през целия живот" отведе варненски специалисти при
колегите им в Болоня, Италия // Ч е р н о   м о р е (Варна), X, N 83, 13 апр.
2009, с. 12.