Международен семинар "Обучение през целия живот"

Варна, 24–28 май 2010

 

   

Ден 1

Понеделник, 24 май

   

10.00

Участие в празничното шествие

   

 

Ден 2

 

Вторник, 25 май

   

9.15 – 9.459.45 – 10.15

10.15 – 11.00

Откриване
Емилия Милкова
Жана Андреева – Община Варна
Гюнлог Торстенсон

Представяне
на програмите на Община Варна за работа с възрастни хора

Презентации на страните участнички в работната среща
България, Дания, Испания

   

11.00 – 11.15

11.15 – 12.00

12.00 - 12.30

12.30 – 13.00

13.00 - 13.30

Кафе-пауза

Словения, Швеция, Великобритания

Презентация на Съюза на краеведите – Варна

Представяне на участници от доброволчески програми, работещи с библиотеката

Въпроси / дискусия

   

14.30 – 16.00

Представяне на Библиотеката – тур в основна сграда

   

16.00 – 17.30

Посещение на читалище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Тополи, Община Варна и среща със самодейци към читалището

   

 

Ден 3

 

Сряда, 26 май

   

9.30 - 11.00

11.00 - 14.00

Посещение на читалище "Васил Левски" в с. Солник и среща с библиотекари от Община Долни Чифлик

Посещение на автентична селска  българска къща и запознаване с някои български обичаи

   

15.00 – 17.30

Посещение на Музея на Възраждането, гр. Варна и среща с представители на Общобългарския комитет “Васил Левски”

Посещение на Музея за история на Варна и среща на бяло сладко и кафе с представители на стари варненски родове, обединени в група "Приятели на музея "

   

 

Ден 4

 

Четвъртък, 27 май

   

8.30 – 10.00

Обобщение и закриване на проекта

   

10.15 – 12.00

Посещение на читалище "Просвета" в кв. Аспарухово - среща с доброволци към читалището на възраст 60+

   

12.30 – 14.00

Посещение на читалище "Светлина" в с. Белоградец, Община Ветрино – представяне на опита им за работа с различни етноси

   

14.00

Посещение на Двореца в Балчик и Ботаническата градина

   

 

Ден 5

 

Петък, 28 май

   

 

Отпътуване