Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ "БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС"

 

На 29 и 30 ноември в гр. София се проведе Национален форум „Библиотеките днес”, имащ за цел да представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и да очертае нейния потенциал като център на местната общност. Участие взеха над 800 колеги от библиотеките в цялата страна.

Учредена бе специална награда на фондация Глобални библиотеки - България “За подкрепа на обществените библиотеки”, която бе връчена на нейния първи носител – кмета на град Варна Иван Портних във връзка с обявения от община Варна международен конкурс за нова сграда на библиотеката, а също и за заслугите му в  активната комуникация с културните институции в града, за възприемането на библиотеките като публично пространство, отворено едновременно за книгите и за всички други канали за придобиване на информация, както и за включването им в програми за финансиране на технологичното обновление и обогатяване на книжния фонд.

В националния форум участваха и 23-ма библиотекари от обществените библиотеки от област Варна. Представени бяха новите възможности на обществените библиотеки и услугите, които те могат да предоставят в условията на развиващо се информационно общество през XXI-ви век.

Очертани бяха водещите тенденции, представиха се добри практики и бяха обсъдени потенциалът и ползите от партньорствос неправителствените организации и с общините, като възможност за подобряване на материалната база, развитието на иновативни технологии и съвременни услуги в библиотеките, чрез които те успешно да отговарят на нуждите на местните общности.

В първия ден на форума доклад на тема: “Една библиотека на бъдещето” /Проект за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”/, представи директора на библиотеката д-р Емилия Милкова. Докладът и съпътстващата го изложба предизвикаха голям интерес сред участниците  и гостите на форума.

През втория ден в пленарна сесия “Технологиите в бъдещето на библиотеките” доклад на тема “Електронните услуги - метафора на търсенията на съвременните потребители” представи главен библиотекар Росица Тодорова от Регионална библиотека “Пенчо Славейков”.

 

    

 

gramota
nagrada

 

 

Sidebar

Footer