Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Четвърти годишен конгрес на обществените библиотеки в Полша
 

 

Теменуга Калчева, служител на отдел „Информационни технологии” в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, присъства като гост на Четвъртия годишен конгрес на обществените библиотеки в Полша, който се проведе на 21 и 22 октомври 2013 г. във Варшава. Конгресът се организира от Фондация за развитие на информационното общество (FRSI) и представлява форум, на който се срещат около 400 участници от библиотеки, неправителствени организации, представители на правителството и други културни институции.

По време на конгреса библиотекарите участваха в различни дейности като панелни дискусии и работа по групи с акцент върху споделяне на добри практики и проектна работа.

Мотото на конгреса „Библиотеката – пълна с хора” определяше и тематиката на презентациите и уъркшопите. Фокусът бе насочен към изграждане на представа за библиотеката като място за:

  • достъп до информация;
  • неформално образование;
  • креативност и идейност;
  • срещи с хора и забавления;
  • достъп до интернет;
  • нови технологии и иновативно мислене.


Организаторите на конгреса бяха поканили представители на най-активно работещите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки” от България, Румъния, Украйна и Молдова. Участие в конгреса взе и Сара Хютън, директор на обществената библиотека в Сан Рафаел, Калифорния. Гостите от чубжина имаха собствени щандове, на които представяха дейността на своите библиотеки пред полските си колеги. Неформалните разговори и приятелската атмосфера допринесоха за взаимен обмен на идеи, професионални знания и умения.

Участието на Теменуга Калчева на този форум е още едно признание за Варненската библиотека.

 

 

 

Sidebar

Footer