Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Издания на Библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

 
 Електронни издания
 
 Печатни издания публикувани след 1990 г.
 • С подпис от автора – мигове история: Из колекцията "Автографи" на Варненската библиотека. - Варна, 2013. - 120 с.
 • Библиотеката в новото хилядолетие: 125 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, 1883 - 2008: Сборник. - Варна, 2008. - 224 с.
 • Николай Лилиев: Библиография. - Варна, 2004. - 130 с.
 • Варненската библиотека - 120 години в дати /Марин Маринов. - Варна, 2003. - 484 с.
 • Пенчо Славейков: Библиография. - Варна, 2003. - 86 с.
 • Димитър Иванов Шишманов: Био-библиография и инвентарен опис. - Варна, 1997. - 238 с.
 • Път към здравето без лекарства: Библиографски указател. - Варна, 1994. - 102 с.
 • Международен балетен конкурс - Варна: 30 години: Библиографски указател. - Варна, 1994. - 116 с.
 • Капитан Петко Войвода - Петко Киряков 1844-1900: Био-библиографски указател. - Варна, 1994. - 34 с.
 • Елисавета Багряна, волната, непокорната... Сто години от рождението й: Библиографски указател. - Варна, 1993. - 12 с.
 • Старобългарска литература 9-16ти век: Библиографски указател. - Варна, 1993. - 64 с.
 • Йордан Бадев - "Забравеният" литературовед: Библиографски указател. - Варна, 1993. - 46 с.
 • Каталог на възрожденските книги и периодични издания, съхр. в НБ"П. Славейков". - Варна, 1993. - 127 с.
 • Пиеси: Библиографски указатели 1967-1993
 • 100 години от рождението на Добрин Василев: Научна конференция: Сборник материали. - Варна, 1993. - 48 с.
 • Български исторически роман. - Варна, 1992. - 32 с.
 • Атанас Мочуров: Библиографски указател. - Варна, 1991. - 16 с.
 • Театрална Варна: Библиографски указател. - Варна, 1991. - 51 с.
 • Национален конкурс "Светослав Обретенов": Библиографски указател. - Варна, 1990. - 33 с.

Sidebar

Footer