The Euxinodrade Palace
Историята...
Euxinograde
The Euxinodrade Palace
Дворецът...
Picture
Преживяно в...
 
Picture
Животът...

Евксиноград - забулен в пелената на изтеклото време e непознат свят за повечето българи. Реален и въображаем, той съществува в паметта ни като историческа резиденция на трима монарси и място на сътворена хармония между човека и природата. Той пресъздава за гостувалите тук държавници образа на България.

В близост до Варна, разположен на крайморска ивица от 3 км по протежение на Евксиноградския залив върху високо плато, издигнато над морския бряг комплексът разполага с 850 дка обща площ. От тях 550 дка заема дворецът с парка. Останалата част включва пристанище, плажове, стопански постройки /рибарници, винарна, оранжерии, обработваеми земи, овощни и зеленчукови градини и пр./.

Един особен свят е пресътворен тук, в извития като лък залив до някогашния манастир "Св.Димитър" при н. Сованлък, в който като огледало се отразява израстването на българската държава след 1878 г. по пътя и към Европа.

Picture
Градината...
 
Picture
Интериорът...


Designed by Web Design Team
© Copyright 2002 Public Library