Николай Лилиев

.   Лилиев - човекът
.   Библиография
.   Произведения


КРЪГОЗОРИ надвесени
и сплътени тъми.
Ръми,
есен е.
В глухи жалби унесени,
ние бродим сами.
Ръми,
есен е.
                                                                                         ISBN 954-91526-1-8