Словесното разказвателно умение в театър и картини


NARRation - Acquisition of Basic skills in Libraries and Schools


AQUA NARRABILIS

 

2014-1-AT01-KA200-001024
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

line
Дейности
 1. Изграждане на уебсайт на проекта, на който ще бъдат публикувани резултатите.
 2. Провеждане на 4 работни срещи:
  1. Грац, Австрия, 4-5 февруари 2015 г.
  2. Варна, България, 18-19 юни 2015 г.
  3. Кастело Бранко, Португалия, 3-4 декември 2015 г.
  4. Залцбург, Австрия, 19-20 май 2016 г.
 3. Изработване, събиране и представяне по подходящ начин на:
 4. Дейности по управление и разпространение.