Словесното разказвателно умение в театър и картини


NARRation - Acquisition of Basic skills in Libraries and Schools


AQUA NARRABILIS

 

2014-1-AT01-KA200-001024
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

line
Контакти

Директор: Емилия Станева-Милкова
бул. Сливница 34
Варна 9000

тел./факс 052 659136
E-mail: office@libvar.bg