Словесното разказвателно умение в театър и картини


NARRation - Acquisition of Basic skills in Libraries and Schools


AQUA NARRABILIS

 

2014-1-AT01-KA200-001024
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

line
Цели и задачи

Целите, които си поставят партньорите, са да се реализира проект, който:
- Да придаде педагогическа стойност на разказването на истории;
- Да комбинира популярната политически и екологично-важната тема за водата с материали и методи за учене на първи език;
- Да осигури практически дидактични материали за деца и съответните инструменти за обучение на обучители;
- Да включва многоезичен подход, като публикува материалите не само на английски език и на езиците на партньорите (български, немски, гръцки, полски, португалски), но също така и на най-разпространените езици като френски, испански и италиански;
- Да е насочен към изграждането на устойчива мрежа в европейски мащаб.

Според собствени предварителни проучвания на партньорите сред професионалните среди и информация от експерти, проектът ще изготви Първите свободни образователни ресурси за обучение на разказвателни умения.

Една от целите на проекта е да подкрепи нови форми на преподаване и учене, основани на разказване на истории, камишибай, куклен театър, игра на сенките и т.н., да повиши индивидуалните способности на учащите и подобри съответната учебна среда в училища, детски градини и библиотеки.