Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

Регионална среща

Лого

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА - ПРОСТРАНСТВО
ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ И Е-ОБРАЗОВАНИЕ

8 ноември 2013 г.

ПРОГРАМА

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците
09.00 - 09.15 ч.

Откриване на срещата, представяне на програмата, участниците и гостите
д-р Емилия Милкова – Директор на РБ „Пенчо Славейков” и Регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки” за област Варна

09.15 - 09.30 ч.

Изказвания от представители на местни власти и институции

Сесия 1

Модератор Емил Демирев

09.30 - 09.45 ч.

“Библиотеката – място за духовно и творческо развитие”
Мирена Иванова, НЧ “Просвета 1900”, гр. Девня

09.45 - 10.00 ч.

“Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара на труда”
Камелия Трайкова, НЧ “Алеко Константинов”, гр. Провадия

10.00 - 10.15 ч.

"Професионалното ми израстване с помощта на обученията по програма “Глобални библиотеки”
Снежана Иванова, НЧ “Антим I”, гр. Игнатиево

10.15 - 10.30 ч.

“Нови библиотечни дейности в полза на местната общност”
Димитричка Баналиева, НЧ “Пробуда”, гр. Бяла

10.30 – 10.45 ч.

Дискусия

10.45 - 11.15 ч.

Кафе пауза

Сесия 2

Модератор Росица Тодорова

11.15 - 11.30 ч.

“Местната власт - партньор на библиотеките в община Ветрино”
Марина Христова , гр. Ветрино

11.30 - 11.45 ч.

“Доброволчество в библиотеката”
Владислав Донев и Цветана Панайотова, НЧ ”Д. Благоев”, гр. Вълчи дол

11.45 - 12.00 ч.

„Ателие за търсене на работа”
Галина Попова, мл. експерт в Агенция по заетостта - Варна

12.00 - 12.15 ч.

“Европа в моя регион - добри практики и партньорства”
Виктория Николова, Управител на Областен информационен център - Варна

12.15 – 12.30 ч.

Дискусия

12.30 - 13.30 ч.

Обяд

Сесия 3

Модератор Теменуга Калчева

13.30 - 15.00 ч.

Работни ателиета:

Работа по групи за разработване на нови услуги, основани на добрите практики на целевите библиотеки
Група 1 - услуги в областта е-здраве - ръководител група Емил Демирев
Група 2 - услуги в областта е-култура - ръководител група Зефира Кацарова
Група 3 - услуги в областта е-образование - ръководител група Мадлена Герова
Група 4 - услуги в областта е-заетост - ръководител група Теменуга Калчева
Група 5 - услуги в областта е-библиотека - ръководител група Росица Тодорова

14.45 - 15.00 ч.

Кафе пауза

15.00 - 16.15 ч.

Представяне на резултатите от работата по групи

16.15 - 16.30 ч.

Закриване

 

Sidebar

Footer