Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Проект Познание за Европеана (Europeana Awareness)

 

No 297261       

Europeana LogoНа 1 януари 2012 г. стартира проект Познание за Европеана - мрежа на най-добрите практики за изграждане на Европейската дигитална библиотека, ръководена от фондация Europeana. Поставените цели предстои да бъдат постигнати в рамките на 36 месеца и се фокусират върху:
• разпространение на информация и познание за Europeana сред ползуватели, законодатели, политици и институции, ангажирани с опазването на културното наследство във всяка една от партниращите държави, за да се провокира бдителност и отношение към културното наследство като икономически двигател и да се промотира обменът на познание;
• представяне на необходимостта от кумулирането на информацията и нейното използване от широката публика за различни цели, включително рекреация и хоби, научни изследвания, образование, генеалогия и туризъм, като се привлекат крайни ползуватели, посредством генерирането на съдържание, създаването на дигитални сюжети и социални мрежи;

 

 

 

 

Sidebar

Footer