Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Национална среща-семинар

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕАНА.
СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

17 октомври 2012 г.

 

ПРОГРАМА

9.30 - 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 - 10.10 ч.

Откриване: Емилия Милкова, директор на РБ „Пенчо Славейков”

10.10 - 10.40 ч.

Варна е-царицата на Българското Черноморие
Присъствие в европейското дигитално културно пространство
Кристиана Димчева, РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна
Емил Демирев, РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна
Ася Иванова, РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна

10.40 - 11.00 ч.

Семантичните данни на Европеана в OWLIM
Мариана Дамова, Онтотекст ООД, гр. София

11.00 - 11.20 ч.

Участие на Фондация НАБИС в проект EuropenaPhotograpy
Евгени Димитров, Фондация НАБИС

11.20 – 11.40 ч.

Кафе пауза

11.40 – 12.00 ч.

Добруджа в Европеана
Галя Маринова, РБ „Дора Габе”, гр. Добрич

12.00 - 12.20 ч.

Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати
Румен Чернаев, „РС-ТМ” ООД
Надежда Груева, „РС-ТМ” ООД, Библиотека „Родина”, Ст. Загора

12.20 - 12.40 ч.

Дигитализация и държавен архив
Владимир Владимиров, Държавен архив, гр. Варна

12.40 - 13.15 ч.

Дискусия

13.15 – 14.15 ч.

Обяд

14.15 - 14.40 ч.

ЦБ на БАН като агрегатор на дигитални колекции в Европеана
Даниела Атанасова, ЦБ на БАН, гр. София
Екатерина Панчева, ЦБ на БАН, гр. София

14.40 - 15.00 ч.

Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана
Иван Александров, РНБ „Петко Р. Славейков”, гр. Велико Търново
Калина Иванова, РНБ „Петко Р. Славейков”, гр. Велико Търново

15.00 - 15.20 ч.

Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда
Димитър Минев, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив
Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив

15.20 – 15.40 ч.

Дигиталната колекция от екслибриси на Русенската библиотека – част от европейското дигитално културно наследство
Станимира Цанева-Бакърджиева, РБ „Л. Каравелов”, гр. Русе

15.40 – 16.10 ч.

Кафе пауза

16.10 - 16.30 ч.

 

Опитът на Столична библиотека в дигитализацията
Искра Гогова, ОКИ „Столична библиотека”, гр. София

16.30 - 16.50 ч.

Дигиталните колекции на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен
Ирина Колева, РБ „Ст. Чилингиров”, гр. Шумен

16.50 – 17.10 ч.

Какво е да бъдеш агрегатор на данни?
Радка Калчева, РБ „П. Славейков”, гр. Варна

17.10 – 17.30 ч.

Дискусия

18.00 ч.

Откриване на изложба
"Индианско лято" - фотографии
Осъществява се в сътрудничество с Посолството на САЩ – София,
със съдействието на Фондация „Америка за България”
и с медийната подкрепа на списание „National Geographic България”.

Лого
Лого
Лого

 

Sidebar

Footer